Po konferencji „Od Małego na całego”

W sobotę, 25 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja instruktorska Chorągwi Stołecznej ZHP „Od Małego na całego: 5- i 6-latki w gromadzie? 9-latki w drużynie?”. Głównym celem konferencji było wspólne wypracowanie propozycji i wskazówek dotyczących pracy ze wspomnianymi grupami wiekowymi w gromadach i drużynach harcerskich.

Honorowy patronat nad konferencją objęli Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, a także Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m. st. Warszawy. Wydarzenie otrzymało również patronat Pana Jacka Kozłowskiego – Wojewody Mazowieckiego oraz Pani Doroty Sokołowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Praca nad merytorycznym przygotowaniem konferencji rozpoczęła się już na początku tego roku kalendarzowego. Organizatorom zależało na tym, aby uczestnicy zgłaszający się na wspomniane przedsięwzięcie, wyszli z niego zadowoleni, z poczuciem odnalezienia odpowiedzi na powstałe pytania, z inspiracją do pracy z 5- i 6-latkami, a także 9-latkami. W trakcie zbierania zgłoszeń okazało się, że wielu instruktorów z całej Polski jest chętnych do uczestnictwa w konferencji, dlatego też postanowiono zwiększyć limit miejsc.

Konferencję otworzyła hm. Paulina Gajownik, komendant Chorągwi Stołecznej ZHP. Merytoryczna część konferencji rozpoczęła się wystąpieniem ekspertów, omawiających zagadnienia dotyczące: założeń i skutków reformy oświaty, umiejętności i gotowości do zmian młodszych dzieci, wyjazdów kolonijnych 5-latków, metody Montessori, a także reformy metodycznej w ZHP.  Następnie w panelu dyskusyjnym uczestnicy skupieni w pięciu grupach warsztatowych („standardy kształcenia drużynowych harcerskich i zuchowych”, „dobry start 5- i 6-latków w gromadach zuchowych” – powstały dwie grupy o tym temacie, „dobry start 9-latków w drużynach harcerskich”, a także „współpraca z rodzicami”) mieli możliwość przedstawienia swoich spostrzeżeń związanych z określonym tematem, a także odnalezienie odpowiedzi na trapiące ich problemy. Po pracy panelowej, moderatorzy grup przedstawili powstałe wnioski na forum konferencji, natomiast ostatnim punktem spotkania była dyskusja uczestników.

Głównym wypracowanym wnioskiem podczas konferencji jest konieczność zmodyfikowania obecnej metodyki zuchowej, o uwzględnienie 5- i 6-latków, lub wyodrębnienie nowej metodyki dla dzieci 5-7-letnich. Ponadto w kształceniu kadry instruktorskiej ZHP należy poszerzać wiedzę kursantów o zagadnienia dotyczące psychorozwoju wszystkich grup wiekowych, wprowadzać coraz więcej praktyki oraz kłaść nacisk na współpracę z rodzicami, którzy są dla nas partnerami w wychowaniu.

Powyższe wnioski w szczegółowym rozwinięciu zostaną opublikowane i rozpowszechnione wśród kadry instruktorskiej oraz przekazane władzom naczelnym ZHP.

phm. Dorota Wieluńska
Członek Zespołu PR Chorągwi

Może Ci się spodobać...