Dokumenty

2017

68/III/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu kształcenia na rok 2018

67/III/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Hufca Ursus

66/III/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Hufca Tłuszcz

65/III/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie rezygnacji z drugiego etapu przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Zaruskiego 6 oraz prawa własności budynków znajdujących się na jednej z nich

64/III/2017 z dnia 1 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 28/IV/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Związku Harcerstwa Polskiego | Załączniki 1, 2, 3, 4

63/III/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa informacji w Chorągwi Stołecznej ZHP  | Załącznik 1

62/III/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016 do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Załączniki: 12345

61/III/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Hufca Ząbki

60/III/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działań z obszarów programu i pracy z kadrą w Chorągwi Stołecznej ZHP na rok harcerski 2017/2018 | Załącznik

59/III/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zwołania zbiórek wyborczych rejonów hufców w celu wyboru delegatów na Zjazd ZHP

58/III/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych w poszczególnych hufcach i stworzenia rejonów hufców na XL Zjazd ZHP

57/III/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2016 Załącznik

56/III/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia przez Chorągiew Stołeczną ZHP udziału wynoszącego 1⁄2 części we współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Królowej Jadwigi 11, działka ewidencyjna nr 53, obręb 50, tzw. „Domu Zośki“

55/III/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie rozdziału środków wsparcia zadania publicznego realizowanego przez Chorągiew Stołeczną ZHP pod nazwą Harcerska Akcja Letnia 2017

54/III/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2016 Załącznik 1

53/III/2017 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie Chorągwianej Sprawności Skautowej Załącznik 1, Załącznik 2, Karta próby (A4 do druku)

52/III/2017 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie nowelizacji Konstytucji Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP „Iluminacja” Załącznik 1

51/III/2017 z dnia 12.04.2017 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Warszawie przy ul. Zaruskiego 6 oraz prawa własności budynków znajdujących się na jednej z nich

50/III/2017 z dnia 12.04.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Odznaki Chorągwianej Załącznik 1, Załącznik 2

49/III/2017 z dnia 3.04.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP Załącznik

48/III/2017 z dnia 17.02.2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2017 Załącznik

47/III/2017 z dnia 17.02.2017 r. w sprawie rozdziału środków wsparcia zadania publicznego realizowanego przez Chorągiew Stołeczną ZHP pod nazwą Harcerska Akcja Zimowa 2017

46/III/2017 z dnia 7.02.2017 r. w sprawie opłat dodatkowych wnoszonych przez hufce i bazy z tytułu kosztów obsługi za okres trzech pierwszych  kwartałów roku 2017 na rzecz Chorągwi Stołecznej ZHP

2016

45/III/2016 z dnia 31.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2017 do Strategii Rozwoju ZHP Załącznik

44/III/2016 z dnia 23.12.2016 r. w sprawie zwołania zbiórek wyborczych rejonów hufców w celu uzupełnienia listy delegatów na Zjazd ZHP [archiwalne]

43/III/2016 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie zwołania zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki [archiwalne]

42/III/2016 z dnia 04.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok harcerski 2016/2017 Załącznik

41/III/2016 z dnia 07.07.2016 r. w sprawie opłat dodatkowych wnoszonych przez bazy z tytułu kosztów obsługi za rok 2016 na rzecz Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

40/III/2016 z dnia 04.07.2016 r. w sprawie uchylenia uchwały 33/III/2016 z dnia 30 maja 2016 r. dotyczącej opłat dodatkowych wnoszonych przez hufce z tytułu kosztów obsługi za rok 2016 na rzecz Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

39/III/2016 z dnia 04.07.2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015 do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [archiwalne]

38/III/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany obszaru działania Hufca ZHP Wołomin oraz rozwiązania Hufca ZHP „Zalew”

37/III/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działań z obszaru programu i pracy z kadrą w Chorągwi Stołecznej ZHP na rok harcerski 2016/2017. Załącznik

36/III/2016 z dnia 17.06.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2015 [archiwalne]

35/III/2016 z dnia 14.06.2016 r. w sprawie rozdziału środków wsparcia zadania publicznego realizowanego przez Chorągiew Stołeczną ZHP pod nazwą Harcerska Akcja Letnia 2016. [archiwalne]

34/III/2016 z dnia 02.06.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2015 (okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015) Załącznik [archiwalne]

33/III/2016 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały 29/III/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. dotyczącej opłat dodatkowych wnoszonych przez hufce z tytułu kosztów obsługi za rok 2016 na rzecz Chorągwi Stołecznej ZHP. [archiwalne]

32/III/2016 z dnia 12.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert do wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego dla terenowych jednostek organizacyjnych ZHP posiadających osobowość prawną, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Warszawie przy ul. Zaruskiego 6 oraz prawa własności budynków znajdujących się na jednej z nich Załącznik [archiwalne]

31/III/2016 z dnia 08.03.2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

30/III/2016 z dnia 03.03.2016 r. w sprawie nowelizacji budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2016. Załączniki: 1a 1b 1c 1d 1f1 1f2 1h 1i 1j [archiwalne]

29/III/2016 z dnia 19.02.2016 r. w sprawie opłat dodatkowych wnoszonych przez hufce z tytułu kosztów obsługi za rok 2016 na rzecz Chorągwi Stołecznej ZHP oraz uchylenia Uchwały Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 21/III/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. [archiwalne]

28/III/2016 z dnia 27.02.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 5/III/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie opłat na rzecz Chorągwi Stołecznej, wnoszonych przez hufce z tytułu kosztów obsługi za rok 2015 [archiwalne]

27/III/2016 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

2015

26/III/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działań z obszaru programu i praca z kadrą w Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2016 | Załączniki: 1 [archiwalne]

25/III/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju kształcenia w Chorągwi Stołecznej ZHP na lata 2016-2018 oraz planu kształcenia na rok 2016 | Załączniki: 12 [archiwalne]

24/III/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia adresów siedzib hufców

23/III/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2016 | Załączniki: abcde1e2fghi [archiwalne]

22/III/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2016 do Strategii Rozwoju ZHP | Załączniki: 1 [archiwalne]

21/III/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie opłat dodatkowych wnoszonych przez hufce z tytułu kosztów obsługi za rok 2016 na rzecz Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

20/III/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyodrębnienia baz z hufców jako samodzielnych jednostek księgowych

19/III/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu regulowania opłaty z tytułu kosztów obsługi HAZ w roku 2016 [archiwalne]

18/III/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

17/III/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego numer 100 położonego w budynku przy ul. Piaskowej 4 w Warszawie [archiwalne]

16/III/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu naprawczego Chorągwi Stołecznej ZHP na lata 2015-2018

15/III/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego z opisów funkcji Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2014 (okres od 16 listopada do 31 grudnia 2014) [archiwalne]

14/III/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania merytorycznego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2014 [archiwalne]

13/III/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie rozdziału środków wsparcia zadania publicznego realizowanego przez Chorągiew Stołeczną ZHP pod nazwą Harcerska Akcja Letnia 2015 [archiwalne]

12/III/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2014 [archiwalne]

11/III/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru działania Hufca ZHP Wołomin oraz zmiany obszaru działania Hufca ZHP „Zalew“

10/III/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Zaruskiego 6 [archiwalne]

9/III/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu regulowania opłaty z tytułu kosztów obsługi HAL w roku 2015 [archiwalne]

8/III/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Kształcenia Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2015 | Załączniki: 1 [archiwalne]

7/III/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Radą Chorągwi Stołecznej ZHP a Komendą Chorągwi Stołecznej ZHP

6/III/2015 z dnia 15 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2015 | Załączniki: abcdefghj [archiwalne]

5/III/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie opłat na rzecz Chorągwi Stołecznej, wnoszonych przez hufce z tytułu kosztów obsługi za rok 2015 [archiwalne]

2014

68/IV/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2012 [archiwalne]

67/IV/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wartości środków trwałych i powrocie do wartości historycznej [archiwalne]

66/IV/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie rozdziału środków wsparcia zadania publicznego realizowanego przez Chorągiew Stołeczną ZHP pod nazwą Harcerska Akcja Letnia 2014 [archiwalne]

65/IV/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie opłat na rzecz Chorągwi Stołecznej, wnoszonych przez hufce z tytułu kosztów obsługi i uchylenia Uchwały nr 62/IV/2014 [archiwalne]

64/IV/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad akredytacji form kształcenia organizowanych przez hufcowe i międzyhufcowe zespoły kadry kształcącej | Załączniki: 1234

63/IV/2014 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej Chorągwi Stołecznej ZHP | Załączniki: 1

62/IV/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie opłat na rzecz Komendy Chorągwi, wnoszonych przez hufce z tytułu kosztów obsługi i uchylenia Uchwały nr 58/IV/2014 [archiwalne]

61/IV/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 1 Komendy Hufca ZHP Warszawa-Praga Północ z dnia 29 marca 2014 oraz uchylenia decyzji Komendanta Hufca ZHP Warszawa Praga Północ z dnia 1 kwietnia 2014 roku ogłoszonej w Rozkazie Komendanta Hufca ZHP Warszawa Praga Północ numer L.2 /2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku [archiwalne]

60/IV/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia logo Chorągwi Stołecznej ZHP | Załączniki: 1

59/IV/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zwołania zjazdu Chorągwi [archiwalne]

58/IV/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat na rzecz Komendy Chorągwi, wnoszonych przez hufce z tytułu kosztów obsługi [archiwalne]

57/IV/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia liczby delegatów na zjazd Chorągwi w poszczególnych hufcach [archiwalne]

56/IV/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2014 [archiwalne]

54/IV/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia dokumentu standardy oraz dobre praktyki w <<pracy z kadrą>> w Chorągwi Stołecznej ZHP

53/IV/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości i sposobu regulowania opłaty z tytułu kosztów obsługi HAZ w roku 2014 [archiwalne]

52/IV/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie rozdziału środków wsparcia zadania publicznego realizowanego przez Komendę Chorągwi pod nazwą Harcerska Akcja Zimowa 2014 [archiwalne]

51/IV/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP | Załączniki: 1 [archiwalne]

50/IV/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie odpisów podatkowych 1% PDOF za rok 2013 dokonywanych w 2014 roku na rzecz Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

4/III/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2015 do Strategii Rozwoju ZHP | Załączniki: 1 [archiwalne]

3/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie rozdziału środków wsparcia zadania publicznego realizowanego przez Komendę Chorągwi pod nazwą Harcerska Akcja Zimowa 2015 [archiwalne]

2/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i sposobu regulowania opłaty z tytułu kosztów obsługi HAZ w roku 2015 [archiwalne]

1/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP | Załączniki: 1 [archiwalne]

2013

49/IV/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2014 do Strategii Rozwoju ZHP | Załączniki: 1 [archiwalne]

48/IV/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

47/IV/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji phm. Karoliny Burns z funkcji zastępcy Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP oraz phm. Grzegorza Parysa z funkcji członka Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

46/IV/2013 z dnia 10 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 44/IV/2013 z dnia 9 października 2013 r. [archiwalne]

45/IV/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie akceptacji wniosku do Naczelnika ZHP o powołanie Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej | Załączniki: 1 [archiwalne]

44/IV/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Stołecznej ZHP | Załączniki: 1 [archiwalne]

43/IV/2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany obszaru działania Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki

42/IV/2013 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany obszaru działania Hufca ZHP Warszawa – Żoliborz oraz zmiany obszaru działania Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki

41/IV/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji hm. Bartosza Kowalewskiego z funkcji członka Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

40/IV/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Kształcenia Chorągwi Stołecznej ZHP na okres od września 2013 do października 2014 | Załączniki: 1 [archiwalne]

39/IV/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie Programu rozwoju Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

38/IV/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie kosztów pośrednich za obsługę Harcerskiej Akcji Letniej w roku 2013 [archiwalne]

37/IV/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP | Załączniki: 12 [archiwalne]

36/IV/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia hufca ZHP w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy | Załączniki: 1

35a/IV/2013 z dnia 20.06.2013 w sprawie zmiany numeru uchwały nr 33/IV/2013 z dnia 19 czerwca 2013 [archiwalne]

35/IV/2013  z dnia 19.06.2013 w sprawie uzupełnienia składu komendy chorągwi [archiwalne]

34/IV/2013 z dnia 19.06.2013 r. w sprawie wyboru skarbnika chorągwi [archiwalne]

33a/IV/2013 z dnia 19.06.2013 r. w sprawie uzupełnienia składu komendy chorągwi [archiwalne]

33/IV/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie tworzenia warunków do realizacji programu rozwoju chorągwi oraz realizacji zadań określonych przez Zjazd ZHP i władze naczelne | Załączniki: 123 [archiwalne]

32/IV/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w Komendzie Chorągwi Stołecznej ZHP” | Załączniki: 1

31/IV/2013 z dnia 16.03.2013 w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych w poszczególnych hufcach i stworzenia rejonów hufców na XXXVIII Zjazd ZHP [archiwalne]

30/IV/2013 z dnia 8.04.2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji hm. Pawła Chempińskiego z funkcji członka Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

29/IV/2013 z dnia 16.03 2013 w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych w poszczególnych hufcach i stworzenia rejonów hufców na XXXVIII Zjazd ZHP [archiwalne]

28/IV/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Związku Harcerstwa Polskiego | Załączniki: 123456789101112131415161718192021

27/IV/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmiany numeru uchwały z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Związku Harcerstwa Polskiego [archiwalne]

26/IV/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Związku Harcerstwa Polskiego [archiwalne]

26a/IV/2013 z dnia 14.01.2013 w sprawie przyjęcia w dniu 14.01.2013 Budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2013 [archiwalne]

2012 – zbiór uchwał [archiwalne]

2011

9/II/2011

2018

95/III/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kurs Komendantów Szczepów Szczepionka VI

2017

94/III/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie inwentaryzacji środków finansowych w kasach komend hufców i jednostek podległych na dzień 31 grudnia 2017 r. | Załączniki: 1

93/III/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty maksymalnej w kasie hufca na koniec roku 2017

92/III/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjnych Harcerskiej Akcji Zimowej 2018 | Załącznik 1

91/III/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kurs Meandry 4

90/III/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla ( Nie)Konferencji specjalnościowej 2017

89/III/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rozliczania środków pochodzących z odpisów podatkowych 1% za 2016 rok w hufcach Chorągwi Stołecznej ZHP | Załącznik 1

88/III/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej dla Biwaku Ratowniczego IRCS

87/III/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej dla warsztatów Słowo-Obraz-Dźwięk

86/III/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Konferencji UpDate 2017

85/III/2017 z dnia 30 września 2017 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych występujących na terenie Chorągwi Stołecznej ZHP oraz powołania Chorągwianej Komisji Inwentaryzacyjnej

84/III/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla warsztatów „W drodze do…”

83/III/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Zlotu ZHP Gdańsk 2018

82/III/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Święta Chorągwi Stołecznej

81/III/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Jesiennych Zawodów o Harcerską Odznakę Strzelecką

80/III/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia „Jesień 2017”

79/III/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla biwaku „Misja” Kursu Podharcmistrzowskiego HAKAN

78/III/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla I Zlotu Harcerskiego w rocznicę Powstania Warszawskiego

77/III/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Kadry Kształcącej

76/III/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla uczestników 50-lecia Chorągwi Stołecznej ZHP

75/III/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Wychowawców Wypoczynku i Kursu Kierowników Wypoczynku

74/III/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjnych Harcerskiej Akcji Letniej 2017 | Załączniki: 1

73/III/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla warsztatu „W drodze do…” [archiwalne]

72/III/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla „Szkolenia z wykonywania niektórych czynności w kierowaniu ruchem drogowym” [archiwalne]

71/III/2017 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla warsztatów „Audio & Video” [archiwalne]

70/III/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu drużynowych „Delta” [archiwalne]

69/III/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu na stopień żeglarza jachtowego [archiwalne]

68/III/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Zbiórki Programowej Chorągwi [archiwalne]

67/III/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kurs Podharcmistrzowski „Hakan” [archiwalne]

66/III/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Podharcmistrzowskiego „Traser” [archiwalne]

65/III/2017 z dnia 6 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjnych Harcerskiej Akcji Zimowej 2017 | Załącznik: 1 [archiwalne]

64/III/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu przewodnikowskiego „Sakwa przewodnika” [archiwalne]

2016

63/III/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Konferencji „Jakość w działaniu” [archiwalne]

62/III/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Konferencji „Jaki ZHP” [archiwalne]

61/III/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie inwentaryzacji środków finansowych w kasach komend hufców i jednostek podległych na dzień 31 grudnia 2016 r. | Załączniki: 1 [archiwalne]

60/III/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Namiestników Latarnia Morska 2017 [archiwalne]

59/III/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Podharcmistrzowskiego „Angara” [archiwalne]

58/III/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Ogólnopolskich Warsztatów dla instruktorów HSR [archiwalne]

57/III/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Zasad organizacji akcji zarobkowych przez jednostki organizacyjne Chorągwi Stołecznej ZHP” | Załączniki: 1

56/III/2016 z dnia 20 październik 2016 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych występujących w Chorągwi Stołecznej ZHP

55/III/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rozliczania środków pochodzących z odpisów podatkowych 1% za 2015 rok w hufcach Chorągwi Stołecznej ZHP | Załączniki:  1

54/III/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla warsztatów opiekunów prób [archiwalne]

53/III/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Przewodnikowskiego „Meandry III” [archiwalne]

52/III/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Podharcmistrzowskiego „Poza Horyzont” [archiwalne]

51/III/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia „Jesień 2016” [archiwalne]

50/III/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie rozliczenia zaliczek w hufcach Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

49/III/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Święta Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

48/III/2016 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla kursu szczepowych Szczepionka V [archiwalne]

47/III/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla kursu podharcmistrzowskiego Hakan [archiwalne]

46/III/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kurs Kadry Kształcącej „Ręka Metody” [archiwalne]

45/III/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjnych Harcerskiej Akcji Letniej 2016 Załącznik [archiwalne]

44/III/2016 z dnia 10 maja 2016 r.w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla II Kursu Woodbadge Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

43/III/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wzoru Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej dla komend hufców. Załączniki: 1 2 3

42/III/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Szkolenia Lider+ [archiwalne]

41/III/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Zlotu i Mistrzostw Harcerskich Drużyn Pożarniczych ZHP [archiwalne]

40/III/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kurs Wychowawców Wypoczynku i Kurs Kierowników Wypoczynku [archiwalne]

39/III/2016 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Szkolenia z kierowania ruchem drogowym [archiwalne]

38/III/2016 z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Zlotu Chorągwi Stołecznej ZHP „Synergia” [archiwalne]

37/III/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu na stopień Żeglarza Jachtowego [archiwalne]

36/III/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie konkursu na funkcję Pełnomocnika ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Załącznik [archiwalne]

35/III/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu członków Komisji Stopni Instruktorskich Tworzywo [archiwalne]

34/III/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Warsztatu Sytuacje intymne w pracy wychowawczej [archiwalne]

33/III/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla biwaku kursu podharcmistrzowskiego Hakan [archiwalne]

32/III/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Otwartych Warsztatów z obsługi ewidencji i promocji [archiwalne]

31/III/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla kursu Meandry metodyczne – Kurs Drużynowych Delta [archiwalne]

30/III/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu na licencję sędziego strzelectwa sportowego PZSS klasy III oraz Kursu aktualizacyjnego dla osób posiadających licencję sędziowską [archiwalne]

29/III/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia [archiwalne]

2015

28/III/2015 z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie inwentaryzacji środków finansowych w kasach komend hufców i jednostek podległych na dzień 31 grudnia 2015 | Załączniki: 1 [archiwalne]

27/III/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla (Nie)Konferencji Specjalności [archiwalne]

26/III/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Podharcmistrzowskiego Kolosy 2016 [archiwalne]

25/III/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Chorągwianej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych występujących na terenie Chorągwi Stołecznej ZHP | Załączniki: 123 [archiwalne]

24/III/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjnych Harcerskiej Akcji Zimowej 2016 [archiwalne]

23/III/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zasad rozliczenia środków pochodzących z odpisów podatkowych za rok 2014 w Chorągwi Stołecznej ZHP | Załączniki: 12 [archiwalne]

22/III/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Komendantów Szczepów Szczepionka IV [archiwalne]

21/III/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Komend Hufców [archiwalne]

20/III/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Przewodnikowskiego Meandry II [archiwalne]

19/III/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia [archiwalne]

18/III/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Kadry Kształcącej Ton VI [archiwalne]

17/III/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu podharcmistrzowskiego Woodbadge [archiwalne]

16/III/2015 z dnia 20 czerwca 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu radiooperatora bliskiego zasięgu SRC [archiwalne]

15/III/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu na stopień żeglarza jachtowego I stopnia [archiwalne]

14/III/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu kierowników placówek wypoczynku [archiwalne]

13/III/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu wychowawców wypoczynku [archiwalne]

12/III/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu podharcmistrzowskiego Gra w zielone [archiwalne]

11/III/2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjnych Harcerskiej Akcji Letniej 2015 | Załączniki: 1 [archiwalne]

10/III/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji kosztów związanych z organizacja i przeprowadzeniem HAL 2015 w jednostkach Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

9/III/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie klucza podziału kosztów w zakresie działalności gospodarczej oraz działalności statutowej (pożytku publicznego) w składnikach majątkowych Chorągwi

8/III/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania przedmiotów przeważającej działalności gospodarczej według klasyfikacji PKD

7/III/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia cz.2 [archiwalne]

6/III/2015 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Konferencji Instruktorskiej Od Małego na całego: 5-,6-latki w gromadzie? 9-latki w drużynie? [archiwalne]

5/III/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu komendantów szczepów Szczepionka III [archiwalne]

4/III/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu przewodnikowskiego dla dorosłych Meandry [archiwalne]

3/III/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Lider+ [archiwalne]

2014

2/III/2014 z dnia 29 listopada 2014 w sprawie inwentaryzacji środków finansowych w kasach komend hufców i jednostek podległych na dzień 31 grudnia 2014 | Załączniki: 1 [archiwalne]

1/III/2014 z dnia 29 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjnych Harcerskiej Akcji Zimowej 2015 | Załączniki: 1 [archiwalne]

27/I/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie rozliczenia środków przekazanych z 1% PDOF za rok 2013 [archiwalne]

24/I/2014 z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie zatwierdzenia procedury postępowania z umowami cywilno-prawnymi | Załączniki: 1

23/I/2014 z dnia 4 czerwca 2014 w sprawie terminów, zasad naliczania, rozliczania i dokumentowania opłat na rzecz Chorągwi Stołecznej ZHP wnoszonej przez hufce z tytułu kosztów obsługi [archiwalne]

22/I/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obowiązku powiadamiania skarbnika chorągwi o zawartych umowach dotyczących otwartych konkursów ofert, grantów i dotacji

20/I/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjnych Harcerskiej Akcji Letniej 2014 | Załączniki: 1 [archiwalne]

19/I/2014 z dnia 13 marca 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Ośrodka Szkolenia Wolontariuszy „Dąbrowa” | Załączniki: 1 [archiwalne]

18/I/2014 z dnia 17 lutego 2014 w sprawie rozliczenia kosztów obsługi zadania polegającego na przekazywaniu hufcom środków finansowych z tytułu 1% PDOF za rok 2011 i 2012 [archiwalne]

17/I/2014 z dnia 17 lutego 2014 w sprawie rozliczenia kosztów udziału w XVIII Zjeździe ZHP delegatów wybranych w hufcach i rejonach hufców [archiwalne]

16/I/2014 z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie pełnomocnictw do składania w imieniu ZHP oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych [archiwalne]

2013

15/I/2013 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie inwentaryzacji środków finansowych w kasach komend hufców i jednostek podległych na dzień 31 grudnia 2013 | Załączniki: 1 [archiwalne]

14/I/2013 z dnia 24 września 2013 w sprawie rozdziału środków dotyczących wsparcia zadania publicznego pod nazwą Harcerska Akcja Letnia 2013 [archiwalne]

13/I/2013 z dnia 11 września 2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 12/I/2013 z dnia 24 lipca 2013 | Załączniki: 1 [archiwalne]

12/I/2013 z dnia 24 lipca 2013 w sprawie rozdziału środków dotyczących wsparcia zadania publicznego pod nazwą Harcerska Akcja Letnia 2013 | Załączniki: 12 [archiwalne]

2012

10/I/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia maksymalnej kwoty rozliczenia dojazdów służbowych w Komendzie Chorągwi Stołecznej ZHP

8/I/2012 z dnia 22 października 2012 w sprawie powołania Chorągwianej Komisji Inwentaryzacyjnej celem przekazania majątku Ośrodka Szkolenia Wolontariuszy „Dąbrowa” w Starej Dąbrowie [archiwalne]

6/I/2012 z dnia 26 października 2012 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 3/I/2012 z dnia 20 czerwca 2012 [archiwalne]

5/I/2012 z dnia 25 września 2012 w sprawie powołania Chorągwianej Komisji Inwentaryzacyjnej celem przekazania majątku Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego w Warszawie, ul. Zaruskiego 6 [archiwalne]

4/I/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem przekazania majątku Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego w Warszawie, ul. Zaruskiego 6 [archiwalne]

3/I/2012 z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie przyjęcia maksymalnej kwoty rozliczenia dojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych Chorągwi Stołecznej ZHP [archiwalne]

2/I/2012 z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie kosztów pośrednich za obsługę HAL w roku 2012 [archiwalne]

1/I/2012 z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie przekazania dotacji na Harcerską Akcję Letnią 2012 [archiwalne]

1/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej [archiwalne]

2011

1/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie składania comiesięcznych rozliczeń, wszystkich jednostek podległych

2017

37/III/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania stałego współpracownika Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego

36/III/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaleceń dla Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP i Komend Hufów Chorągwi Stołecznej ZHP dotyczących organizacji wypoczynku HALiZ

35/III/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany terminów kontroli kształcenia oraz kontroli baz obozowych, realizowanych w Chorągwi Stołecznej ZHP

34/III/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie odwołania stałych współpracowników Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego

33/III/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie absolutorium dla członków Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

32/III/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2016

31/III/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2017

30/III/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie rozliczeń odpłatnej działalności pożytku publicznego realizowanych przez jednostki Chorągwi Stołecznej ZHP

29/III/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie planu pracy na 2017 rok Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP | Załącznik 1

28/III/2017 z dnia 28 stycznia 2017 roku w sprawie kontroli kształcenia realizowanego przez jednostki Chorągwi Stołecznej ZHP | Załącznik: 1

2016

27/III/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia osoby (członka Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP) uprawnionej do reprezentowania Chorągwi Stołecznej ZHP w umowach zawieranych pomiędzy Chorągwią Stołeczną ZHP a członkami Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP oraz w sporach z nimi

26/III/2016 z dnia z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2016

25/III/2016 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie absolutorium dla członków Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

24/III/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie: sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2015

23/III/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli dotyczącej weryfikacji sposobu dokumentowania przez Hufce Chorągwi Stołecznej ZHP wpływów związanych ze statutową działalnością odpłatną pożytku publicznego

22/III/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia protokołu z wykonania kontroli „Bądź bezpieczny”, zrealizowanej na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

21/III/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie: powołania współpracowników Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego

20/III/2016 z dnia 09 kwietnia 2016 roku w sprawie zaleceń dla Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP dotyczących organizacji wypoczynku HAL/HAZ

19/III/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: budżetu Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego na rok 2016

18/III/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie: planu pracy na 2016 rok Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego. | Załączniki: 13

2015

17/III/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru legitymacji członka komisji rewizyjnej hufca Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego

16/III/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia protokołu z analizy sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz monitoringu sytuacji finansowo-gospodarczej za I kwartał Chorągwi Stołecznej ZHP

15/III/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanego zbycia składnika majątkowego — lokalu mieszkalnego numer 100 położonego w budynku przy ul. Piaskowej 4 w Warszawie

14/III/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2015.

13/III/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zaleceń po kontroli Harcerskiej Akcji Letniej 2015

12/III/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP

11/III/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP

10/III/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie realizacji uchwały Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP nr 7 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia kierunków działań naprawczych finansów Chorągwi Stołecznej ZHP na lata 2015-2018.

9/III/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej planowanej sprzedaży składnika majątkowego – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Zaruskiego 6

8/III/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2014

7/III/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla członków Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za okres od 15 listopada do 31 grudnia 2014 roku

6/III/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania współpracowników Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego

5/III/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na 2015

4/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy pomiędzy Komisją Rewizyjną a Komendą Chorągwi Stołecznej ZHP | Załączniki: 1

2/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powołania współpracowników Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego

1/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego na 2015 rok | Załącznik: 1

2014

12/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP

11/2014 z dnia 16 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP

4/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na 2014 rok

3/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu i wyboru członka KRChS

2013

1/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zaleceń po kontrolach ośrodków i Harcerskiej Akcji Letniej 2012

2/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: wyboru harcmistrzyni Magdaleny Bawolik do Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP

3/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na 2013 rok

4/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za 2012 rok 

5/2013  z 9 października 2013 roku w sprawie: absolutorium dla członków Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2012

6/2013 z 9 października 2013 roku w sprawie: wyboru biegłego do badania sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej za 2013 rok i 2014 rok

7/2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie zaleceń po kontrolach przeprowadzonych w Komendzie Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego w 2013 roku

2012

9/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: planu pracy na 2013 rok Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego

8/2012 z 20 listopada 2012 roku w sprawie: wyboru biegłego sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej za 2012 rok

7/2012 z 10 października 2012 roku w sprawie: wniosków i zaleceń opracowanych na podstawie analizy sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej za 2011 rok

6/2012 z dnia 24 września 2012roku w sprawie: absolutorium dla członków Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2011

5/2012 z dnia 24 września 2012 w sprawie: przyjęcia protokołu z analizy sprawozdania finansowego Komendy Chorągwi Stołecznej za rok 2011

4/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie: zaleceń po kontroli wdrożenia w Chorągwi Stołecznej ZHP „Zasad tworzenia i działania chorągwi”

3/2012 z 24 maja 2011 roku w sprawie: odpisów podatkowych 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, jako organizacji pożytku publicznego, dokonywanych w 2012 roku

2/2012 z 24 maja 2011 roku w sprawie: przyjęcia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Związku Harcerstwa Polskiego

1/2012 z 17 maja 2012 roku w sprawie: zlecenia kontroli Komisjom Rewizyjnym Hufców

2011

6/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie: planu pracy na 2012 rok Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego

5/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: wniosków do Rady Chorągwi dotyczących sprawozdania finansowego Komendy Chorągwi Stołecznej za okres od 27.11.2010 do 31.12.2010 roku i absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP

4/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: przyjęcia protokołu z analizy sprawozdania finansowego Komendy Chorągwi Stołecznej za rok 2010

3/2011 z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie: miesięcznego raportu o dotacjach 

2/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: planu pracy na 2011 rok Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego

1/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: sprawozdania finansowego i budżetu chorągwi

2017

15/III/2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP

14/III/2017 z dnia 30 września 2017 r. w sprawie udzielenia ulgi członkom ZHP z przydziałem służbowym do niektórych hufców Chorągwi Stołecznej ZHP na 2018 r.

13/III/2017 z dnia 30 września 2017 r. w sprawie udzielenia ulgi członkom ZHP z przydziałem służbowym do niektórych hufców Chorągwi Stołecznej ZHP na IV kwartał 2017 r.

12/III/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. zakupu „Domu ‘Zośki’”

11/III/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym w 2018 r.

10/III/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym za IV kwartał 2017 r.

 

2016

8/III/2016 z dnia 5 czerwca 2016 r. w sprawie ewaluacji Planu Operacyjnego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2015 (okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015)

7/III/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w prezydium Rady Chorągwi Stołecznej ZHP

6/III/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Operacyjnego do Strategii Rozwoju ZHP dla Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2016

2015

5/III/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w przedmiocie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zaruskiego 6 na Cyplu Czerniakowskim w Warszawie oraz inwestycji środków pozyskanych ze sprzedaży.

4/III/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Radą Chorągwi Stołecznej ZHP a Komendą Chorągwi Stołecznej ZHP

3/III/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Stołecznej ZHP na lata 2015-2018

2/III/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Operacyjnego do Strategii Rozwoju ZHP dla Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2015

2014

1/III/2014 z dnia 16 listopada 2014 r.

2013

24/II/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu operacyjnego do Strategii rozwoju ZHP dla Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2014

23/II/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie członkostwa Chorągwi Stołecznej ZHP w federacji organizacji pozarządowych

22/II/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru skarbnika Chorągwi Stołecznej ZHP

21/II/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru zastępcy komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP

20/II/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Chorągwi Stołecznej ZHP

19/II/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie sytuacji finansowej Chorągwi Stołecznej ZHP

18/II/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Chorągwi Stołecznej ZHP

2012

17/II/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu operacyjnego do Strategii ZHP dla Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2013

16/II/2012z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Chorągwi Stołecznej ZHP

15/II/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2011 oraz podziału wyniku finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

14/II/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Chorągwi Stołecznej ZHP

13/II/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Chorągwi Stołecznej ZHP

12/II/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zwołania zjazdu nadzwyczajnego Chorągwi Stołecznej ZHP

11/II/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2012

10/II/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2011

2011

9/II/2011z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie unieważnienia wyborów dokonanych przez zjazd Hufca ZHP Warszawa-Praga-Północ

8/II/2011z dnia 26 października 2011 roku w sprawie udzielenia informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej chorągwi

7/II/2011z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla członków Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP za okres od 27 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

6/II/2011z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2010 oraz podziału wyniku finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

5/II/2011z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie pracy nad budŜetem Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2012

4/II/2011z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie kierunków pracy Chorągwi Stołecznej ZHP w zakresie pracy z kadrą

3/II/2011z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2011

2/II/2011 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Chorągwi Stołecznej ZHP za rok 2010

2010

1/II/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącej Rady Chorągwi

Uchwała nr 1 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie kompetencji własnych Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP

Uchwała nr 2 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Radą Chorągwi a Komendą Chorągwi

Uchwała nr 3 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie powołania chorągwianych referatów metodycznych

Uchwała nr 4 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie jachtu „Warszawska Nike”

Uchwała nr 5 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie Programu Rozwoju Chorągwi Stołecznej na lata 2015-2018 | Załącznik: 1

Uchwała nr 6 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnych obciążeń finansowych nakładanych na hufce w latach 2015-2018

Uchwała nr 7 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia kierunków działań naprawczych finansów Chorągwi Stołecznej ZHP na lata 2015-2018 | Załącznik: 1

Pozostałe pliki pomocnicze znajdują się na witrynie Sharepoint.

Aby uzyskać do nich dostęp należy mieć pocztowe konto Office 365 w domenach ZHP i poprosić o akces pod adresem choragiew@stoleczna.zhp.pl