phm. Sylwia Chwedorczuk

Funkcja: Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP

Opis funkcji: link

Kariera harcerska

Jestem instruktorką Hufca ZHP Warszawa-Wola. Założyłam gromadę zuchową, po jej przekazaniu prowadziłam harcerską drużynę NS. Następnie pełniłam funkcję komendantki szczepu i byłam skarbniczką hufca. Przez wiele lat organizowałam na Mazurach obozy harcerskie, na których byłam komendantką.

Życiowo

Czas mój dzielę pomiędzy pracę naukową a pracę w szkole. Obecnie przygotowuję publikację korespondencji Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej oraz nowy projekt naukowy. Zajmuję mnie głównie poezja m.in. Paula Celana i podróże – chciałabym napisać z Pauliną książkę o Iranie i jeździć ciągle do Włoch i Lizbony. Fado, Warlikowski i Odojewski to hasła na najbliższe miesiące.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

Chciałabym, żeby harcerstwo nie było sposobem na życie, ale przygotowywało do życia – w społeczeństwie, w pracy, w zmieniajacej się współczesności. Żeby nie ograniczało horyzontów, tylko je poszerzało, pokazywało wciąż nowe rozwiązania w duchu nowoczesności, ale nigdy nie zapominając o tradycji.

Może Ci się spodobać...