phm. Leszek Fabrycki

Funkcje: członek Komisji Historycznej 

Chorągwi Stołecznej ZHP

1936 – 37  ZHP Hufiec Wieluń gromada zuchów,

1938 – 39  3 Wieluńska drużyna harcerzy młodzik – wywiadowca,

1945 – 48   ZHP Wieluń 1 WDH im. T. Kościuszki – przyboczny drużynowy,

1945 sierpień – CAS Chorągwi Łódzkiej – Grotniki – ćwik, przewodnik,

1946 lipiec – ZHP Hufiec Wieluń czł. kom. obozu hufca nad Wartą,

1947 maj – Zlot 25 lecia Chor. Łódzkiej z 1 WDH w Łodzi,

1947 lipiec – oboźny 1, 3 WDH w Gostyczynie – Karkonosze,

1947 sierpień – Zlot Chor. Łódzkiej na Mazurach,

1957 – 1960 – ZHP Warszawa Hufiec Śródmieście Agricola, drużynowy – szczepowy 

41 WDH im. Wł. Sikorskiego,

1957 lipiec – ZHP WARSZAWA HAL – Północ z 41 WDH – oboźny,

1958 lipiec – komendant Obozu 41 WDH w NADOLU – KASZUBY,

1959 lipiec – komendant Spływu 41 WDH Wisłą Warszawa – Gdańsk,

1959 sierpień – komendant obozu wędrownego w Tatrach Wysokich i Słowackich z 41 WDH im. Gen. Wł. Sikorskiego,

1959 listopad – nominacja na phm GKH po kursie w Barczewie,

1959 grudzień – styczeń – zimowisko 41 WDH w Karpaczu,

1959 sierpień  – Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego – Zegrze,

1960 przeniesienie 41 WDH z Hufca Śródmieście do Hufca Ośrodka Wodnego, założenie Eskadry Kadetów 3 łodzi – komendant,

1960 Hufiec Wodny, lipiec – obóz żeglarski na Mazurach z 41 WDH

1960 luty – członek komisji rewizyjnej Kom. Chorągwi Warszawskiej,

2010 sierpień – 100 lecie ZHP – Kraków,

2012 wrzesień – członek komisji historycznej Chorągwi Warszawskiej ZHP.   

 

 

Może Ci się spodobać...