Tomasz Śledziewski

Funkcja:Webmaster Rozkaz i data powołania: L. 17/2012 11.12.2012 Opis funkcji: link Kariera harcerska Porównując swoją skromną osobę do osób w tej „Galerii sław”, to ja jeszcze żadnej kariery nie zrobiłem

Opisy funkcji i zespołów

Podstawowym narzędziem w pracy z kadrą powinny są opisy funkcji. W Chorągwi Stołecznej funkcjonują one od września 2012 roku. Komenda chorągwi prowadzi ewidencję, gdzie można zapoznać się z opisami funkcji

Zbiórki pracy z kadrą

Zbiórki pracy z kadrą Podstawową formą wdrażania założeń systemu pracy z kadrą są chorągwiane zbiórki pracy z kadrą, czyli spotkania członków komend hufców oraz instruktorów ds. pracy z kadrą.  Plan

Praca z kadrą

W czerwcu 2010 roku Rada Naczelna zatwierdziła „System pracy z kadrą w ZHP” jako nadrzędny dokument standaryzujący i organizujący pracę z kadrą w organizacji. Komendy powinny wprowadzać w życie założenia

Projekty Metodyczno-Programowe

Chorągiew Stołeczna to również wszystkie pomysły działań realizowane przez Was – kadrę naszej chorągwi. Macie takie pomysły? Chcecie podzielić się nimi z innymi? Chcecie zwiększyć ich zasięg? Działajmy razem!  Zachęcamy

Chorągwiany Kurs Podharcmistrzowski „Drogowskazy”

ZKK Hufca ZHP Warszawa-Wola wystąpił z inicjatywą zorganizowania wraz z Chorągwianym ZKK kolejnego kursu phm z uwagi na duże zapotrzebowanie na taki kurs w swoim środowisku, jeśli macie chętnych instruktorów

Weryfikacja Odznak Kadry Kształcącej

Instruktorzy zainteresowani przedłużeniem uprawnień lub przyznaniem Odznaki Kadry Kształcącej proszeni są o kontakt z osobą odpowiedzialną w Chorągwi Stołecznej ZHP za weryfikację uprawnień kadry kształcącej druhną hm. Ewą Sidor (ZOKK/31/2013).

Plany operacyjne do strategii ZHP

W 2012 roku po raz pierwszy komendy chorągwi i hufców tworzyły roczne plany operacyjne do aktualnej Strategii ZHP. Planowanie operacyjne jest corocznym zadaniem każdej komendy. Poniżej znaleźć można wiadomości przydatne

Wsparcie imprez programowych Hufców

Komenda chorągwi chce i może wspierać wydarzenia programowe o zasięgu hufcowym i między hufcowym. Walorem takiego wsparcia jest integrowanie kadry chorągwi oraz optymalizacja kosztów wydarzenia poprzez wykorzystanie aktywów kadrowych i

Odznaka kadry programowej ZHP

Odznaka Kadry Programowej (OKP ZHP) potwierdza kwalifikację w zakresie tworzenia, prowadzenia i ewaluacji pracy programowej w ZHP na poziomie: hufca (brązowa), chorągwi (srebrna), Głównej Kwatery ZHP (złota).  Pod podanymi linkami