Komisja historyczna

„Nie ma przyszłości bez przeszłości” to oczywista, ale bardzo ważna maksyma w działalności ruchu harcerskiego od zarania jego powstania poprzez kolejne pokolenia pełniących służbę harcerską! Rozumiejąc i doceniając wartość treści

Komisja historyczna

hm. Andrzej RzuchowskiPrzewodniczący hm. Stefan RomanowskiZastępca Przewodniczącego hm. Janina Suchan – OkulskaSekretarz phm. Leszek FabryckiCzłonek hm. Adam Czetwertyński Członek hm. Wit Jozenas Członek hm. Róża KarweckaCzłonkini hm. Wanda KobyłeckaCzłonkini hm.

hm. Magdalena Grodzka

Funkcja: Członkini KSI Kariera harcerska Zastępowa, wieloletnia drużynowa 3 Dh Zawiszacy w Józefowie, członkini KH Otwock, Przewodnicząca hufcowej KSI, Członek KSI Choragwi Stołecznej Życiowo Uwielbiam pracę z ludźmi i dla

hm. Magdalena Michalak

Funkcja: Członkini KSI, Członkini Komisja Rewizyjna Chorągwi, Redaktor miesięcznika „Instruktor” Kariera harcerska Od 1991 rozpoczęłam swoją przygodę z harcerstwem. Od 1999 roku Instruktorka w Hufcu Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków. Przez

hm. Ewa Sidor

Funkcja: Członkini ZKK Opis funkcji: link Kariera harcerska Od dłuższego czasu moja służba instruktorska związana jest z wędrownictwem (byłam drużynową i namiestniczką wędrowniczą w hufcu Warszawa Praga Północ) i pracą

hm. Jakub Jerzy Czarkowski

Funkcja: Członek KSI Kariera harcerska Jestem członkiem ZHP Pd roku 1975. Od roku 1985 jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Pełniłem różne funkcje w tym: członka komendy hufca, a w latach

hm. Agnieszka Kalińska-Brzuska

Funkcja: Członkini KSI Kariera harcerska Jestem drużynową zuchową 254 WGZ „Leśne Duszki” i przewodniczącą KI środowiska 254 WDHiZ, członkiem SHH. Pracowałam dwadzieścia lat w hufcowej KSI, przez większość czasu jako przewodnicząca.

hm. Katarzyna Krzak

Funkcja: Członkini ZKK Kariera harcerska Obecnie: członkini Chorągwianego i komendantka Hufca ZHP Warszawa-Wola. Wcześniej: wieloletnia członkini HZKK i HKSI, przez 7 lat drużynowa 194 WDHek „Sowy”, przez 2 lata drużynowa

hm. Urszula Galant

Funkcja: Członkini KSI Kariera harcerska Byłam drużynową kolejno: harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników. Komendantką Szczepu, a następnie Komendantką Hufca. Obecnie jestem drużynową HS, zastępcą przewodniczącej HKSI, a od niedawna członkiem CHKSI. Życiowo

hm. Monika Piekut

Funkcja: Członkini KSI Kariera harcerska W roku 1975 złożyłam Obietnicę Zuchową, była to pierwsza obietnica zuchowa w nowo powstałym hufcu. W 1980 roku złożyłam Przyrzeczenie Harcerskie podczas nadania hufcowi imienia