Kontakt

Chorągiew Stołeczna ZHP 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4 tel: 533-318-712 tel/faks: 22 621-65-14 e-mail: choragiew@stoleczna.zhp.pl   REGON: 140786064 NIP: 527-252-61-38 KRS: 0000268913  Numer w ewidencji producentów: 068093814 Numer konta: BRE