Skautowy projekt w Czechach

Skauci z czeskiej Pragi proponują wspólny tygodniowy projekt wiosną 2014 roku i szukają partnerów. Opis projektu znajduje się niżej.   Zainteresowane środowisko(a) harcerskie (optymalnie 25 harcerek i harcerzy w wieku

Druh Marcin Powierża, odszedł na Wieczną Wartę

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o odejściu na Wieczna Wartę Druha Marcina Powierża , działającego w Hufcu ZHP Zalew, ratownika naszej Chorągwi, związanego z Harcerską Grupą Ratowniczą Bemowo.

Numery kont bankowych

91114010100000542478001001- rachunek podstawowy 64114010100000542478001002- składki członkowskie 37114010100000542478001003- obsługa HALiZ 10114010100000542478001004- Koszty śródroczne 80114010100000542478001005- kształcenie 96114010100000542478001008- obsługa ubezpieczenia 69114010100000542478001009- obsługa VAT 42114010100000542478001010- obsługa PIT-4 i ZUS

Polisa

Polisa, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Kurs komendantów hufców

W imieniu Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP oraz chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej podaję do wiadomości, iż jesienią 2013 r. planujemy przeprowadzić kurs komend hufców (kurs komendantów hufców, kurs zastępców komendantów hufców

hm. Tomasz Dudewicz

Funkcja: Redaktor naczelny miesięcznika „Instruktor” Rozkaz i data powołania: L. 10/2013 17.06.2013 Opis funkcji: link Kariera harcerska W 1987 r. trzech szkolnych chuliganów miało chytry plan, by pójść na biwak harcerski

phm. Sylwia Chwedorczuk

Funkcja: Skarbnik Chorągwi Stołecznej ZHP Opis funkcji: link Kariera harcerska Jestem instruktorką Hufca ZHP Warszawa-Wola. Założyłam gromadę zuchową, po jej przekazaniu prowadziłam harcerską drużynę NS. Następnie pełniłam funkcję komendantki szczepu

Kilka dni – jeden cel!

„Nieść chętną pomoc bliźnim…”   W tych dniach wszyscy uczestniczymy w niezwykle ważnym działaniu, jakim jest powszechna zbiórka funduszy na skomplikowaną operację przeszczepu płuc, która pozwoli żyć wspaniałej instruktorce ZHP

Płuca dla Justyny, mamy czas tylko do 1 lipca!

Zbieramy fundusze dla naszej przyjaciółki Justyny Piotrowskiej, która cierpi na bardzo poważną chorobę, tętnicze nadciśnienie płucne. Jedynym ratunkiem dla niej jest rodzinny przeszczep płuc w Wiedniu, na który wymagane są