Projekty Metodyczno-Programowe

Chorągiew Stołeczna to również wszystkie pomysły działań realizowane przez Was – kadrę naszej chorągwi. Macie takie pomysły? Chcecie podzielić się nimi z innymi? Chcecie zwiększyć ich zasięg? Działajmy razem!  Zachęcamy

Chorągwiany Kurs Podharcmistrzowski „Drogowskazy”

ZKK Hufca ZHP Warszawa-Wola wystąpił z inicjatywą zorganizowania wraz z Chorągwianym ZKK kolejnego kursu phm z uwagi na duże zapotrzebowanie na taki kurs w swoim środowisku, jeśli macie chętnych instruktorów

Weryfikacja Odznak Kadry Kształcącej

Instruktorzy zainteresowani przedłużeniem uprawnień lub przyznaniem Odznaki Kadry Kształcącej proszeni są o kontakt z osobą odpowiedzialną w Chorągwi Stołecznej ZHP za weryfikację uprawnień kadry kształcącej druhną hm. Ewą Sidor (ZOKK/31/2013).

Plany operacyjne do strategii ZHP

W 2012 roku po raz pierwszy komendy chorągwi i hufców tworzyły roczne plany operacyjne do aktualnej Strategii ZHP. Planowanie operacyjne jest corocznym zadaniem każdej komendy. Poniżej znaleźć można wiadomości przydatne

Wsparcie imprez programowych Hufców

Komenda chorągwi chce i może wspierać wydarzenia programowe o zasięgu hufcowym i między hufcowym. Walorem takiego wsparcia jest integrowanie kadry chorągwi oraz optymalizacja kosztów wydarzenia poprzez wykorzystanie aktywów kadrowych i

Odznaka kadry programowej ZHP

Odznaka Kadry Programowej (OKP ZHP) potwierdza kwalifikację w zakresie tworzenia, prowadzenia i ewaluacji pracy programowej w ZHP na poziomie: hufca (brązowa), chorągwi (srebrna), Głównej Kwatery ZHP (złota).  Pod podanymi linkami

Wsparcie Metodyczno-Programowe

Jednym z obszarów działania chorągwi jest wspieranie programowo-metodyczne drużynowych. Szczegółowe zadania składające się na to wsparcie określa instrukcja „Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP” (przyjęte w ZHP w 2011 r.).

Kadra Kształcąca Chorągwi Stołecznej ZHP

Złote Odznaki Kadry Kształcącej  Lp. Imię Nazwisko Hufiec Nr odznaki Data przyznania /przedłużenia Rozkaz przyznający /przedłużający Termin ważności Uwagi Numer ewidencji 1 Grzegorz Całek Warszawa Żoliborz 5/2012 2012.04.03 L5/2012 2015.04.03

Zespół Kadry Kształcącej

Jednym z obszarów działania Chorągwi jest wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia instruktorów zdobywających stopień podharcmistrza, kadry kierowniczej komend hufców, hufcowych zespołów instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn i opiekunów prób