Odkryją przed Wami Warszawę!

Warto już teraz zarezerwować sobie czas we wtorek, 1 października. Po szkole, po zajęciach, po pracy. Zapraszamy gromady, drużyny, zastępy oraz patrole cywilne do udziału w propozycji programowej “MALI BOHATEROWIE

Standardy chorągwiane

Od września 2013 roku wdrażamy standardy w obszarze pracy z kadrą. Standaryzacja wynika z założeń przyjętych w Planie wdrożeniowym Systemu pracy z kadrą w ZHP w Chorągwi Stołecznej ZHP na

III Stołeczne manewry Ratowników ZHP 14-15.09.2013.09.2013

Harcerska Grupa Ratownicza Bemowo, oraz Inspektorat Ratowniczo-Medyczny Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP zapraszają na III Stołeczne Manewry Ratowników ZHP, które odbędą się w dniach 14-15 września 2013 r.. Trwające 24 godziny

Potrzebna krew dla instruktora z Hufca Legionowo

Druhny i Druhowie   Tym razem nie mam dobrych wiadomości. Niedawno dwoje instruktorów z Hufca Legionowo Czesław i Małgorzata Wojcieszek podróżując po Śląsku uległo wypadkowi komunikacyjnemu i leżą z poważnymi

hm. Jacek Słaby

Funkcja: Członek rady Chorągwi Kariera harcerska Od 2005 roku jestem Komendantem Hufca ZHP Warszawa-Ursynów. Wcześniej Drużynowy 30 WGZ, następnie Drużynowy 30 WDH, Komendant Szczepu 30 WDHiZ im. WOP. Przewodniczący Kręgu

Skautowy projekt w Czechach

Skauci z czeskiej Pragi proponują wspólny tygodniowy projekt wiosną 2014 roku i szukają partnerów. Opis projektu znajduje się niżej.   Zainteresowane środowisko(a) harcerskie (optymalnie 25 harcerek i harcerzy w wieku

Druh Marcin Powierża, odszedł na Wieczną Wartę

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o odejściu na Wieczna Wartę Druha Marcina Powierża , działającego w Hufcu ZHP Zalew, ratownika naszej Chorągwi, związanego z Harcerską Grupą Ratowniczą Bemowo.

Numery kont bankowych

91114010100000542478001001- rachunek podstawowy 64114010100000542478001002- składki członkowskie 37114010100000542478001003- obsługa HALiZ 10114010100000542478001004- Koszty śródroczne 80114010100000542478001005- kształcenie 96114010100000542478001008- obsługa ubezpieczenia 69114010100000542478001009- obsługa VAT 42114010100000542478001010- obsługa PIT-4 i ZUS

Polisa

Polisa, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków