Otwarte warsztaty PRACY Z KADRĄ

W ramach trwającego kursu komend hufców, w przyszły weekend odbędą się otwarte warsztaty dla instruktorów ds. pracy z kadrą w hufcach.

  • sobota, 19 X: 9.00-13.30 (z przerwą od 11.00 do 11.30): warsztat dotyczący diagnozowania kadry w hufcu
  • niedziela, 20 X: 9.00-11.00: warsztat z opisów funkcji w hufcu.

Zgłoszenia na warsztaty, przez formularz. Na zajęcia zapraszamy w mundurach, do siedziby chorągwi na ul. Piaskową 4. 

hm. Marcin Adamski

Może Ci się spodobać...