Odbiór dokumentów HAL

Czuwaj,

Informujemy, że można już odebrać dokumentację obozową HAL. Zapraszamy w godzinach pracy biura. Przypominamy, aby przynieść oryginał raportu przedobozowego podpisany przez Komendanta Hufca.

Może Ci się spodobać...