Modlitwa harcerska za tych, którzy odeszli

Druhny i Druhowie!

17 listopada (ndz) o godz.16.30 spotkajmy się w Katedrze Polowej na modlitwie za wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli na wieczną wartę. 

Imiona i nazwiska druhen i druhów do odczytania w modlitwie wypominków przed Mszą można przesyłać na adres kapelan@stoleczna.zhp.pl

Po Mszy zapalimy Harcerski Znicz Pamięci pod pomnikiem Powstańców Warszawskich przed Katedrą Polowa.

Czuwaj!

ks.phm.Rafał Łaskawski

Może Ci się spodobać...