Kursy kierowników i wychowawców wypoczynku

Druhny i Druhowie,

w imieniu Chorągwianej Szkoły „Iluminacja” zapraszam na kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz na kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku.

Termin: 27-28 maja 2017 r.
Miejsce: jedna ze szkół w Warszawie (potwierdzimy lokalizację w późniejszym terminie)
Koszt: 100 zł dla członków ZHP
Zgłoszenia: poprzez formularze zgłoszeniowe do dnia 14 maja 2017
https://kurs_wychowawcow.zgloszenia24.pl/
https://kurs_kierownikow.zgloszenia24.pl/

Wpłaty: po potwierdzeniu zgłoszenia 15 maja, na dedykowane konto, do dnia 21 maja (szczegóły w zaproszeniu)

Szczegółowe informacje o kursach (pdf)

hm. Małgorzata Sochacka
komendantka Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”

Może Ci się spodobać...