Kursy drużynowych

W imieniu kadry kursu serdecznie zapraszamy na akredytowany przez Szkołę Instruktorską kurs drużynowych wszystkich metodyk „Akademia Jedi” Hufca Nowy Dwór Mazowiecki.

Terminy:
7-9 kwietnia – I etap
21-23 kwietnia – II etap
12-14 maja – III etap

Warunki uczestnictwa:
16 lat rocznikowo lub więcej dla metodyki zuchowej, harcerskiej i starszoharcerskiej,
17 lat rocznikowo lub więcej dla metodyki wędrowniczej,
ukończony kurs przewodnikowski,
opinia komendanta macierzystego hufca.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularzy zgłoszeniowych do 25.03.2017r.
metodyka zuchowa – https://AKADEMIAJEDIZUCHY.zgloszenia24.pl
metodyka harcerska – https://AKADEMIAJEDIHARCERZE.zgloszenia24.pl
metodyka starszoharcerska – https://AKADEMIAJEDIHARCERZESTARSI.zgloszenia24.pl
metodyka wędrownicza – https://AKADEMIAJEDIWEDROWNICY.zgloszenia24.pl

Koszt:
260 zł (wpłaty wyłącznie na konto Hufca Nowy Dwór Mazowiecki do 25 marca)

 

Ogłoszenie o kursie (pdf)

Może Ci się spodobać...