Kurs radiooperatora bliskiego zasięgu SRC – ostatnie miejsca

Już 27 czerwca w Harcerskim Ośrodku Wodnym (HOW) rozpoczyna się jednodniowy (w godz. 10.00-20.00) kurs dający uprawnienia SRC. Certyfikat SRC jest międzynarodowym potwierdzeniem umiejętności posiadacza w zakresie procedur łączności krótkiego zasięgu (przy użyciu radiotelefonu UKF) na morzu. Uczestnicy kursu poznają również procedury i sposoby wzywania pomocy na morzu.

Certyfikat SRC jest obecnie wymagany do prowadzeniu jachtów morskich oraz jest niezbędny do pełnienia funkcji oficera na żaglowcach (np. Zawisza Czarny). Kurs prowadzony jest w oparciu o system brytyjski (RYA) i uczestnik po zdaniu egzaminu uzyskuje uprawnienia brytyjskie, które są uznawane na całym świecie.

Więcej informacji praktycznych można znaleźć w komunikacie organizatora kursu.

Może Ci się spodobać...