Kurs podharcmistrzowski „Poza horyzont”

Zapraszamy wszystkich kandydatów do stopnia podharcmistrza na kurs. Szczegóły poniżej.

Podharcmistrz jest gotowy, by współkształtować kierunki rozwoju naszej organizacji. Na sprawy Związku potrafi spojrzeć szerzej, nie tylko z perspektywy swojego środowiska. Owo spojrzenie szersze, „poza horyzont” oznacza, także nieustanne poszerzanie swojej wiedzy (pespektywy patrzenia) i nabywanie nowych umiejętności.”

Cel kursu:

Celem formy jest przygotowanie instruktora do zdobycia stopnia podharcmistrza oraz do prowadzenia i pracy w zespołach instruktorskich.Dodatkowym walorem uczestnictwa w kursie będzie ukończenie programu rozwojowego Lider+ „Kierowanie ludźmi w praktyce”, którego celem z kolei jest doskonalenie, jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP poprzez rozwój takich umiejętności jak:

 • efektywna komunikacja,
 • kierowanie ludźmi,
 • motywowanie,
 • zastosowanie technik liderskich w praktycznych sytuacjach wymagających kierowania współpracownikami i zespołami,
 • zastosowanie w kierowaniu zespołami instruktorskimi narzędzi zawartych w systemie pracy z kadrą.

Uczestnicy wezmą także udział w warsztatach dla opiekunów prób, które poprowadzą dla nas instruktorzy Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Chcemy maksymalnie użytecznie spędzić kursowy czas i dać uczestnikom możliwość pozyskania jak najszerszej wiedzy praktycznej.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 18 lat;
 • Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs będą miały osoby dorosłe, pracujące – dla tej grupy dedykowana jest formuła kursu;
 • Terminowe uiszczenie opłaty za kurs do dnia 19 października na konto kształceniowe chorągwi:

Warunki ukończenia kursu:

 • Obecność na zajęciach kursowych (dopuszczalny margines nieobecności z koniecznością zaliczenia zajęć to 10% ogólnej liczby zajęć, a więc 5 godzin)
 • Aktywny udział w zajęciach kursowych
 • Napisanie pracy podharcmistrzowskiej
 • Rozpisanie planu rozwoju w perspektywie najbliższego roku
 • Zapoznanie się ze wskazaną lekturą będącą podstawą do dyskusji na zajęciach i do napisania pracy kursowej
 • Zaangażowanie w projekt podharcmistrzowski, którego finał w formie spotkania otwartego dla instruktorów chorągwi będzie miał miejsce w styczniu 2017 r.
 • Posiadanie otwartej próby podharcmistrzowskiej (do końca trwania kursu)

Terminy kursowe (śród-tygodniowe + biwak):

 1. 26.10.2016 w godzinach 18:00-21:30
 2. 2.11.2016 w godzinach 18:00-21:30
 3. 9.11.2016 w godzinach 18:00-21:30
 4. 16.11.2016 w godzinach 18:00-21:30
 5. 23.11.2016 w godzinach 18:00-21:30
 6. 30.11.2016 w godzinach 18:00-21:30
 7. 7.12.2016 w godzinach 18:00-21:30
 8. 14.12.2016 w godzinach 18:00-21:30
 9. 11.01.2017 w godzinach 18:00-21:30
 10. 14-15.01 – biwak (8:30 sobota – 17:00 niedziela) – PROGRAM LIDER+
 11. 18.01.2017 w godzinach 18:00-21:30 – projekt
 12. 25.01.2017 w godzinach 18:00-21:30 – zakończenie + podsumowanie

Miejsce:

Zjazdy środowe w lokalu Chorągwi Stołecznej (ul. Piaskowa 4), ew. inna lokalizacja w promieniu 3 km, miejsce biwaku zostanie podane najpóźniej w grudniu (z pewnością będzie to lokalizacja w Warszawie).

Koszt:

300 zł – w tym kawa, herbata, przekąski podczas zjazdów śród-tygodniowych, wyżywienie i zakwaterowanie podczas biwaku, materiały programowe, materiały do wykonania i przeprowadzenia projektu

Osoby, które ukończyły program LIDER+ proszone są o kontakt z Komendą Kursu celem ustalenia odpłatności oraz obecności na kursie.

Zgłoszenia:

Kontakt:

Marcin Miłko – wszelkie sprawy organizacyjne marcin.milko@zhp.net.pl

Gośka Sochacka – w sprawach pilnych po prostu dzwońcie 694-952-345

Kadra:

 • hm. Małgorzata Sochacka HR, SOKK 289/2014 – komendantka kursu
 • hm. Jolanta Rybińska HR, SOKK 716/2016 – z-ca komendantki kursu
 • phm. Marcin Miłko, BOKK 730/2014 – członek komendy kursu

Może Ci się spodobać...