Kurs obsługi pilarki 2018 – start zgłoszeń

Obsługa pilarek wymaga odpowiedniego przeszkolenia, potwierdzonego państwowym świadectwem. Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym specjalnie dla harcerzy, z myślą o bezpiecznym użytkowaniu pilarek w trakcie harcerskiej akcji letniej. Dzięki współpracy z SGGW w Warszawie zapewniamy możliwość udziału w profesjonalnym kursie w atrakcyjnej cenie.

Kurs zostanie uruchomiony przy min. 20 osobach chętnych. Chęć udziału można zgłosić za pomocą formularza pod adresem: https://pilarka2018.zgloszenia24.pl/

Szczegóły poniżej lub w załączonym Komunikacie organizatora (otwórz komunikat w PDF).

Na kurs zapraszają:

akademia soevj-01 5 żywioł identyfikator-01

 

Uruchomienie kursu Kurs odbędzie się przy minimalnej liczbie 20 osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa do dn. 20 kwietnia 2018 r. przez formularz pod adresem: https://pilarka2018.zgloszenia24.pl/

 

Terminy zajęć Szczegółowe daty zostaną określone po zebraniu grupy (po 20 kwietnia)

Kurs składa się z min. 9 godzin zegarowych zajęć teoretycznych oraz min. 18 godzin zegarowych zajęć praktycznych.

Ogólny terminarz zakłada:

–         Piątki z teorią (17.00-20.00): wybrane piątki maj-czerwiec

–         Soboty i/lub niedziele z praktyką (10.00-16.00): wybrane dni maja i czerwca

Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (teoria) i lasy w okolicach Warszawy (praktyka). Dojazd na miejsce zajęć praktycznych we własnym zakresie.
Organizatorzy: Organizator: Chorągiew Stołeczna ZHP (01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4)
Realizacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
Zakres: –         Kurs obejmie obsługę piły i technikę przerzynki, a także metody pozyskiwania drewna (obalanie drzew).

–         Po szkoleniu wydawane jest zaświadczenie nadające uprawnienia zgodne z rozporządzeniem MEN.

Adresaci –         Kurs jest przeznaczony dla członków Chorągwi Stołecznej ZHP z ewentualną możliwością przyjęcia osób z innych chorągwi ZHP.

–         Uczestnikiem zajęć może być osoba pełnoletnia, która widnieje w ewidencji ZHP i nie zalega z opłaceniem składek (zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi).

Koszty

 

–         Koszt udziału jednej osoby w kursie będzie się kształtował od 300,00 zł do 400,00 zł w zależności od ostatecznej liczby uczestników.

–         Ostateczny koszt udziału w kursie będzie podany po zamknięciu zgłoszeń, po 20 kwietnia.

Potwierdzenie udziału –         Po określeniu kosztu i terminów zgłoszone osoby będą potwierdzać ostatecznie swój udział w kursie.
Informacje praktyczne: 1.       Na zajęcia praktyczne, uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie.

2.       Wyżywienie uczestnik zapewnia we własnym zakresie.

3.       Informacje dotyczące organizacyjnej strony zajęć praktycznych, zostaną omówione podczas pierwszych zajęć teoretycznych.

Świadczenia: W ramach odpłatności, Organizator zapewni uczestnikom:

–         Min. 9 godzinny program zajęć teoretycznych oraz min 18 godzinny program zajęć praktycznych.

–         Wodę do picia podczas zajęć praktycznych.

–         Dyplom udziału w kursie wydany przez Chorągiew Stołeczną ZHP.

–         Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN o ukończonym kursie z uwagą o treści:  „Możliwość wykonywania dwuosobowej ścinki drzew o średnicy w miejscu cięcia nieprzekraczającej 24 cm z zastosowaniem tyczki kierunkowej”.

Kontakt: Pytania dotyczące udziału w kursie należy zgłaszać do Organizatora na adres: 5zywiol@stoleczna.zhp.pl

Może Ci się spodobać...