Kurs Namiestników i Instruktorów Wspierających Metodycznie Drużynowych „Latarnia Morska”

Cel kursu: Celem kursu jest przygotowanie instruktorów do wspierania metodycznego drużynowych i pełnienia funkcji namiestników.

Terminy: od 11-13.12.2015 r. i 8-10.01.2016 r.

Zgłoszenia: przyjmujemy do 21.11.2015 r. Maksymalnie przewidujemy 18 uczestników.

Do 23.11.2015 r. poinformujemy o wynikach kwalifikacji na kurs.

W celu zgłoszenia należy wypełnić ankietę: https://latarniamorska.zgloszenia24.pl

Więcej informacji na: http://iluminacja.stoleczna.zhp.pl

Może Ci się spodobać...