Kurs komendantów hufców „Złota proporcja” – przedłużony termin naboru!

Informujemy, iż przedłużamy terminu naboru i serdecznie zapraszamy na kurs komendantów i komend hufców „Złota proporcja”.

Kurs jest organizowany przez ChZKK przy współpracy z Centralną Szkołą Instruktorską.

 Ankietę aplikacyjną należy wypełnić do dnia 16 września 2013 r. W dniu 17 września 2013 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja na kurs i 18 września 2013 r. wszyscy, którzy wyślą ankietę zgłoszeniową otrzymają e-mail z informacją zwrotną, czy zostali zakwalifikowani na kurs komend hufców.

Wpłaty będą przyjmowane do dnia 25 września 2013 r. na nr rachunku: 80114010100000542478001005 z dopiskiem: „Imię, nazwisko, Kurs Komend hufców

Kurs odbędzie się podczas III zjazdów w następujących terminach:
I zjazd: 4 (wieczór) – 6 października 2013 r.
II zjazd: 18 (wieczór) – 20 października 2013 r.
III zjazd: 8 (wieczór) – 11 listopada 2013 r.

Miejsca zjazdów zostaną podane do końca września 2013 r. (Warszawa lub jej obrzeża)

Odpłatność jednego uczestnika (w tym zapewnione noclegi i wyżywienie) to 350 zł.

Uczestnicy: minimalny wiek: 18 lat, minimalny stopień: pwd.

Maksymalna liczba uczestników to 26 osób.

Komendantka kursu: hm. Magdalena Dąbrowska (SOKK) – członek Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP ds. kształcenia, Szef ZKK Hufca ZHP Warszawa Praga-Północ w latach 2000-2004.
Komenda kursu:

  1. hm. Iwona Brzózka-Złotnicka (SOKK) – Z-ca komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz, Przewodnicząca KSI Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz
  2. hm. Michał Landowski (BOKK) – członek Rady Chorągwi Stołecznej ZHP, Sekretarz Chorągwianej KSI, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Pruszków, Komendant Hufca ZHP Pruszków w latach 2003 – 2008.
  3. hm. Sławek Postek (SOKK) – członek Chorągwianego ZKK, członek Chorągwianej KSI.

Ponadto zajęcia poprowadzą również: członkowie Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP (także sama Komendantka) oraz chorągwianego ZKK.

*** Nasz programu kursu wskazuje na:

  • nowatorskie podejście do standardu ZHP kursu komendantów i komend hufców w szczególności poprzez uzupełnienie o szeroki warsztat, który ma utrwalić nowo poznane treści (Każda z grup kursowych: komendanci, organizacyjni, programowcy i skarbnicy odbywa taką samą ilość godzin dydaktycznych, czyli 72 h. Grupa komendantów odbywa 72 godziny dydaktyczne wynikające z minimum programowego. Grupy pozostałe oprócz założonego w standardzie minimum 36 godzin, zaliczają dodatkowe 36 godzin zajęć o charakterze warsztatowym i ćwiczeniowym. Zajęcia te poświęcone tworzeniu indywidualnych rozwiązań i pomysłów dla hufców w oparciu o wiedzę nabytą w czasie bloku podstawowego. );
  • profesjonalnych prowadzących zajęcia (często również zawodowo zajmujących się tematami, które będą Wam przekazywać),
  • możliwość wielu spotkań z członkami komendy Chorągwi Stołecznej i zadania im bezpośrednio wszelkich nurtujących pytań dotyczących obszarów, które podlegają ich opisom funkcji,
  • inspirującą i tajemniczą nazwę związaną z obrzędowością kursu.

CZUWAJ!
Komenda Kursu

Może Ci się spodobać...