Kurs Komend Hufców

Cel kursu: przygotowanie instruktorów do pełnienia funkcji w komendzie hufca.

Kurs adresowany jest do:

– komendantów hufców – I, II i III biwak;

– skarbników hufców – I i II biwak;

– członków komend hufców ds. programu/pracy z kadrą – I i III biwak;

– członków komend hufców ds. organizacyjnych – I i II biwak.

 

Terminy:

I biwak – 15-17.01.2016 – blok: „Hufiec, lider”

II biwak – 27-28.02.2016 – dwa równoległe bloki: „Organizacja” i „Majątek”

III biwak – 11-13.03.2016 – blok: „Program i praca z kadrą

Zgłoszenia: przyjmujemy do 13.12.2015 r.

Do 20.12.2015 r. poinformujemy o wynikach kwalifikacji na kurs.

W celu zgłoszenia należy wypełnić ankietę: https://kkh.zgloszenia24.pl/

Więcej informacji na (cena, warunki uczestnictwa) na http://iluminacja.stoleczna.zhp.pl/szkolenia/kurs-komend-hufcow/

Może Ci się spodobać...