KURS KADRY KSZTAŁCĄCEJ „TON IV”

Dlaczego warto wziąć udział?

Kurs kadry kształcącej to kolejna okazja, żeby się instruktorsko rozwinąć, a przede wszystkim rozbudować warsztat pracy dobrego kształceniowca.  Będzie także wiele okazji do zwykłej rozmowy, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń między instruktorami – kadrą i uczestnikami kursu. Wszyscy będziemy się uczyć od siebie nawzajem. Uczestnictwo w kursie to również doskonały sposób na naładowanie akumulatorów – zaczerpnięcie energii i motywacji do dalszej pracy instruktorskiej.

Od strony formalnej – ukończenie kursu kadry kształcącej jest warunkiem koniecznym do zdobycia BOKK oraz pełnienia funkcji członka ZKK.

 

Cel kursu: przygotowanie instruktorów ZHP do pełnienia funkcji członka Zespołu Kadry Kształcącej

Termin:

  • I sesja – od 14.03.2014r. (od 18:30) do 16.03.2014r. (do 17:30) – w siedzibie chorągwi
  • II sesja – od 28.03.2014r. (od 18:30) do 30.03.2014r. (do 15:30) – w siedzibie hufca Warszawa-Wola

Zgłoszenia: przyjmujemy do 02.03.2014r. Maksymalnie przewidujemy 25 uczestników.

Do 04.03.2014r. poinformujemy o wynikach kwalifikacji na kurs.

W celu zgłoszenia należy wypełnić ankietę: http://tnij.org/ton-04

Cena: 150zł (w cenie kursu z wyżywienia zapewnione są obiady), dla osób spoza Chorągwi Stołecznej ZHP – 180zł

Bardzo prosimy zakwalifikowanych uczestników o dokonanie wpłaty do dnia 10.03.2014 r., przelewem koniecznie z imieniem/nazwiskiem/hufcem i adnotacją „TON IV” na konto Chorągwi Stołecznej ZHP: 80114010100000542478001005

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat
  • ukończony kurs podharcmistrzowski lub stopień podharcmistrza

Komendant kursu: hm. Sławomir Postek (SOKK)

Kontakt: W razie pytań prosimy o kontakt z druhną Kasią Krzak, która odpowiada za sprawy organizacyjne kursu – katarzyna.krzak@zhp.net.pl

 

Pozdrawiam

hm. Magdalena Dąbrowska

Członkini Komendy ds. kształcenia

Może Ci się spodobać...