Kurs Kadry Kształcącej „Ręka metody”

Myślisz, że warto w swoim instruktorskim rozwoju pójść tą drogą i połączyć awangardowe rozwiązania z puszczaństwem i magią harcerstwa? Tak? Przyjedź na drugi już autorski Kurs Kadry Kształcącej “Ręka metody”. Bogaci doświadczeniami zeszłorocznej edycji ale też pełni nowych pomysłów – zapraszamy!

Kurs będzie składał się z dwóch biwaków:

Pierwszy biwak odbędzie się w terminie 9-13 września, w lesie, pod namiotami.
Drugi biwak odbędzie się w terminie 27-29 listopada w mieście.
Oba biwaku będą miały miejsce w centralnej Polsce.

Czas pomiędzy biwakami będzie przeznaczony na wykonanie zadań kursowych w swoich środowiskach oraz na zaplanowania działań na ostatni biwak kursowy. Więc prosimy zarezerwujcie sobie czas na pracę także pomiędzy wyjazdami.

Dwa zupełnie różne biwaki, ale równie wyjątkowe! Bo ten kurs to proces, który trwa i prowadzi różnymi nurtami – dajcie mu się ponieść!!!

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończenie 18 lat;
 • Stopień co najmniej podharcmistrza, lub stopień przewodnika oraz kurs podharcmistrzowski ukończony najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu;
 • Opłacona podstawowa składka członkowska za bieżący rok oraz posiadanie wpisu do Ewidencji ZHP;
 • Przesłanie w terminie do 25.05.2015 r. do organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rekametody.zgloszenia24.pl
 • Wpłata składki zadaniowej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez organizatora po przyjęciu zgłoszenia:
  • – 260,00 zł dla uczestników, którzy dokojają wpłaty, w terminie do dnia 15 czerwca br.
  • –  290,00 zł dla uczestników, którzy dokonają wpłaty, po terminie 15 czerwca br.
  • Ostateczny termin wpłat: 27 czerwca.

Więcej informacji na www.rekametody.pl

Organizatorami kursu są Szkoła Instruktorska „Iluminacja” i Łódzka Szkoła Instruktorska.

Może Ci się spodobać...