Kurs Harcerskiej Służby Zabezpieczenia

fot. Tomasz Śledziewski

Zapraszamy na jesienną edycję kursu HSZ!

Termin: Cz. 1 – 04-06.11.2016

Cz. 2 – 09-11.12.2016

Miejsce: Warszawa i okolice
Organizator: Chorągiew Stołeczna ZHP, Inspektorat Harcerskiej Służby Granicznej i Służby Zabezpieczenia
Cel kursu: Nauka wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnienia służby zabezpieczenia w ramach ZHP.
Koszt: 80 zł (Kursanci)

30 zł (Kadra Pomocnicza)

Wpłaty: Na konto inspektoratu:  79 1140 1010 0000 5424 7800 1023

do 21 października b.r. (po tym terminie nie będą zwracane wpłaty w przypadku wycofania się uczestnika)

Warunki uczestnictwa: Wymagania formalne:

·      mieć opłacone składki członkowskie ZHP i być wpisanym do Ewidencji ZHP

·     mieć ukończone 16 lat

·     mieć zgodę bezpośredniego przełożonego

·     wypełnić elektroniczną ankietę uczestnika

Wymagania rzeczowe:

·     przywieźć ze sobą śpiwór oraz karimatę

·     mieć ze sobą wyżywienie biwakowe

·     przywieźć ze sobą notatnik harcerski

·     posiadać pełne umundurowanie

·     przygotować się do ewentualnego udziału w zajęciach terenowych, wieczornych oraz sportowych

·     posiadać miękkie obuwie

Wyżywienie: Śniadania i kolacje własne, zapewniony obiad w soboty
Zgłoszenia: Uczestnicy: http://tnij.org/hsz_uczestnik

Kadry pomocniczej: http://tnij.org/hsz_kp

do 16 października b.r.

Plan godzinowy: Początek kursu zaczyna się w piątek ok. godz. 19:00, a kończy w niedzielę ok. godz. 15:00
Kontakt: Komendantka Kursu  phm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska hsgiz@stoleczna.zhp.pl

 

Ulotka informacyjna

Może Ci się spodobać...