Kurs Harcerskiej Służby Granicznej i Służby Zabezpieczenia

Inspektorat Harcerskiej Służby Granicznej i Ruchu Drogowego Chorągwi Stołecznej ZHP zaprasza ponownie na chorągwiany kurs Harcerskiej Służby Granicznej i Służby Zabezpieczenia

Część I – Teoria. Jeżeli interesujecie się zabezpieczeniami imprez lokalnych i ogólnopolskich, jeżeli chcecie zdobyć wiedzę i umiejętności członka służby porządkowej, to przyjedźcie na kurs do Warszawy. Na kursie poznacie elementy prawa karnego oraz prawa i obowiązki członka służby porządkowej, techniki wpływu,  sposoby negocjacji i mediacji, a także podstawy samoobrony i łączności radiowej. Będziecie także wiedzieli jakie procedury obowiązują członka służby porządkowej w jego służbie.

Kurs ten przygotowuje i jest warunkiem do bycia członkiem służby zabezpieczenia podczas Zlotu organizowanego z okazji 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dn. 31.07-03.08.2014 (dla osób, które nie ukończyły jeszcze żadnego kursu tego typu).

 

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego dostaniecie certyfikat ukończenia kursu. Uprawnia on do bycia członkiem zabezpieczeń imprez, w których bierze udział HSP/HSG oraz do dalszego rozwijania się w kierunku tej specjalności.

Waszymi wykładowcami będą instruktorzy harcerscy z całej Polski, mający doświadczenie w działaniach Harcerskiej Służby Porządkowej i Granicznej (zabezpieczali Zloty w Kielcach, Małeczu i Krakowie), a także uprawnienia państwowe kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych, uprawnienia do kierowania ruchem drogowym, uprawnienia instruktorów samoobrony i Krav-Magi.

 

Szczegółowe informacje o kursie:

 • koszt kursu – 30 zł/weekend (w cenie materiały programowe, pozoracyjne i certyfikaty ukończenia kursu), płatne na konto Chorągwi Stołecznej (cały kurs 60 zł)
 • termin – I część (teoria): 21-23.03.2014
 • warunki zakwaterowania: szkoła
 • wyżywienie: własne
 • zajęcia zaczynają się w piątki o 20:00, kończą w niedziele o 15:00

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnik powinien:

 • przywieźć ze sobą śpiwór oraz karimatę
 • mieć ze sobą wyżywienie biwakowe
 • przywieźć ze sobą notatnik harcerski
 • posiadać pełne umundurowanie
 • przygotować się do ewentualnego udziału w zajęciach terenowych, wieczornych oraz sportowych
 • posiadać miękkie obuwie
 • mieć opłacone składki członkowskie ZHP
 • mieć ukończone 16 lat
 • mieć zgodę bezpośredniego przełożonego
 • wypełnić ankietę uczestnika i opłacić kurs najpóźniej na 2 dni (do 19.03.2014 r.) przed rozpoczęciem kursu

 

Ankieta zgłoszeniowa pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1o06DIsKGO4id_6fQV9T6r6nLQtjYHoTl-dv0PSN42Ws/viewform

Opłaty należy dokonać na konto Chorągwi Stołecznej ZHP nr: 80114010100000542478001005, w tytule przelewu proszę wpisać „Dodatkowa składka zadaniowa – Kurs S1-HSGiSZ – Imię i nazwisko kursanta.

O kwalifikacji na kurs poinformujemy kursantów niezwłocznie po wypełnieniu przez nich ankiety i otrzymaniu informacji o dokonanej opłacie.

 

Wszelkie informacje, zapytania i wyjaśnienia udziela Szefowa Inspektoratu HSGiRD Chorągwi Stołecznej phm. Agnieszka Fietkiewicz – tel. 502-945-628, @ – hsgird@stoleczna.zhp.pl

 

Czuwaj!

hm. Magdalena Dąbrowska

Może Ci się spodobać...