Kurs drużynowych dla dorosłych „DELTA” – II edycja

Zapraszamy absolwentów kursów przewodnikowskich i instruktorów w wieku ponadwędrowniczym na kurs drużynowych dla dorosłych „Delta”. Kurs będzie organizowany we wszystkich metodykach, o ile zgłosi się wystarczająca liczba chętnych. Rekrutacja trwa do 24 lutego. Po tym terminie zespół organizujący formę poinformuje, które piony metodyczne ruszają.

  • Organizator: Szkoła Instruktorska Chorągwi Stołecznej ZHP „Iluminacja”, zespół prowadzący kursy przewodnikowskie dla dorosłych „Meandry”, nawiązujące do programu 35+.
  • Cel kursu: Przygotowanie do pełnienia funkcji drużynowego w wybranej metodyce, zapoznanie z instrumentami metodycznymi, zapoznanie ze sposobami stosowania elementów metody harcerskiej i typowych form pracy w konkretnej metodyce, poszerzenie zasobu pomysłów, wymiana doświadczeń.
  • Uczestnicy: Absolwenci kursów przewodnikowskich i instruktorzy w wieku ponadwędrowniczym.
  • Miejsce: Warszawa, jedna ze szkół.
  • Czas: 11-12 marca, 25-26 marca 2017 oraz nieobowiązkowe spotkanie podsumowujące w drugiej połowie kwietnia, w dzień roboczy, w terminie wspólnie uzgodnionym. Zajęcia będą rozpoczynać się w soboty i niedziele o 8 rano, kończyć w sobotę około 22-giej a w niedzielę około 16.30. W terminie pierwszego zjazdu dla zainteresowanych możliwy jest nocleg w miejscu zajęć w szkole, w warunkach turystycznych, w terminie drugiego zjazdu udział z nocowaniem jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników.
  • Koszt: 180-200 zł w zależności od liczebności kursu. W cenie noclegi, posiłki.
  • Metoda rekrutacji: Zainteresowani proszeni są o mailowe zgłoszenie chęci udziału na adres komendanta kursu: hm. Dariusz Brzuska, dariusz.brzuska@rn.zhp.pl. W zgłoszeniu należy podać, na którą metodykę zgłasza się kandydat, rodzaj pełnionej funkcji (przyboczny, drużynowy, inna funkcja), hufiec do którego kandydat ma przydział, wiek kandydata. Podanie numeru telefonu ułatwi kontakt w razie potrzeby.
  • Na podstawie liczby zgłoszeń, które wpłyną do 24 lutego, zostanie podjęta decyzja o zorganizowaniu drużyny kursowej dla konkretnej metodyki lub o rezygnacji z prowadzenia kursu w tej metodyce. Zostanie również określona wysokość opłaty za kurs. Kandydaci zostaną powiadomieni o decyzji i poproszeni o wypełnienie internetowej ankiety aplikacyjnej. Każdy kandydat będzie obowiązany przedstawić opinię bezpośredniego harcerskiego przełożonego. W razie potrzeby kandydat może być poproszony o rozmowę, osobistą lub zdalną, z kadrą kursu. Na podstawie ankiety, opinii i ew. rozmowy zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu na kurs i podany nr konta do wpłaty zadaniowej składki członkowskiej – opłaty za kurs.
  • Podstawą do zaliczenia kursu jest udział w obu zjazdach, aktywność w czasie zajęć, wykonanie zadania zaliczeniowego.
  • Bliższych informacji udzieli i na pytania odpowie komendant kursu hm. Dariusz Brzuska, dariusz.brzuska@rn.zhp.pl, tel. 512 000 671.

Szczegóły dostępne również tutaj: http://iluminacja.stoleczna.zhp.pl/szkolenia/kurs-druzynowych-delta/

 

Może Ci się spodobać...