Konkurs na nazwę i logo Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP

Zjazd Chorągwi sprzed 2,5 roku zobowiązał Komendę Chorągwi, by w wyniku podjętych działań kształceniowych powołać Szkołę Instruktorską Chorągwi Stołecznej ZHP. Chcielibyśmy, by była ona wymianą myśli instruktorskiej, inspiracją do pracy oraz gwarantem najwyższej jakości pracy z kadrą. Osiągnięcie tego nie jest możliwe bez zaangażowania całej wspólnoty instruktorskiej chorągwi. Chcemy, by Szkoła była miejscem, w którym każdy instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, a w szczególności naszej Chorągwi będzie mógł się poczuć mistrzem harców.

 

Zespół Kadry Kształcącej Chorągwi Stołecznej ZHP ogłasza konkurs na nazwę i logotyp CHORĄGWIANEJ SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ.

 

1. Cele konkursu:

 • promocja idei funkcjonowania Szkoły Instruktorskiej
 • wybór nazwy i logotypu Szkoły Instruktorskiej
 • budowanie wspólnoty kształceniowej chorągwi
 • realizacja Uchwały Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP

 

2. Zasady konkursu:

Konkurs obejmuje następujące etapy:

 • zgłaszanie propozycji nazwy i logotypu SI
 • plebiscyt na nazwę i logotyp SI

 

Uczestnicy:

Propozycje nazwy i logotypu, można składać w maksymalnie 3-osobowych zespołach. Uczestnikami mogą być członkowie ZHP, którzy ukończyli 16 rok życia.

Propozycja nazwy szkoły musi być podparta pisemnym opisem, który będzie przedstawiał motywację pomysłodawców do wysunięcia właściwej propozycji i nawiązywać do następujących haseł:

 • otwartość
 • profesjonalizm (działań i prowadzących)
 • uczenie w działaniu
 • harmonia pomiędzy formą i treścią
 • nowoczesność

 

Format logotypu:

Logotyp musi nawiązywać do propozycji nazwy SI i być zgodny z zasadami Identyfikacji Wizualnej Związku Harcerstwa Polskiego.

Propozycje nazwy i logotypu zbierane będą poprzez aplikację on-line do dnia 16 czerwca 2013 roku.

 

Terminy:

 • Nadsyłanie propozycji nazwy i logotypu – do 16 czerwca 2013 roku
 • 17-23 czerwca 2013 plebiscyt internetowy
 • 20 czerwca 2013, konsultacja złożonych projektów z Komendantami Hufców Chorągwi Stołecznej ZHP
 • 23 czerwca 2013, konsultacja złożonych projektów z Komendą Chorągwi Stołecznej ZHP
 • 27 czerwca 2013, konsultacja złożonych projektów z Radą Chorągwi Stołecznej ZHP
 • Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu przez JURY i wystawa prac odbędzie się 29 czerwca 2013 roku podczas „Kształceniowych Douczek”

 

Jury:

W skład jury wchodzą: członkowie ZKK Chorągwi Stołecznej ZHP, Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP – hm. Paulina Gajownik, Przewodniczący Rady Chorągwi Stołecznej ZHP – hm. Grzegorz Całek.

 

Uwagi organizacyjne:

Każde zgłoszenie musi być zaopatrzone w dane osobowe wg poniższego wzoru:

 • imię i nazwisko autora/autorów
 • przydział służbowy, stopień
 • email kontaktowy
 • zgoda na publikację.

 

Nagrody:

 • Gra planszowa „ZnajZnak”,
 • 50% rabatu na wybraną formę szkoleniową organizowaną przez ZKK Chorągwi Stołecznej ZHP,
 • voucher na DARMOWY pobyt w wybranym ośrodku Chorągwi Stołecznej ZHP.

 

Zgłoszone projekty przechodzą na własność organizatora.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zasady konkursu, wymogi oraz sposób w jaki należy zgłosić swoją propozycję znajdują się pod adresem

http://stoleczna-bazawiedzy.sugester.pl/Konkurs-na-nazwe-i-logo-S-I-

 

Plik informacyjny ( pdf )

 

Czuwaj!

hm. Magdalena Dąbrowska

Członkini Komendy ds. kształcenia

Może Ci się spodobać...