Konkurs na komendanta reprezentacji ZHP na 15. Światowy Moot Skautowy 2017 w Islandii

W związku z przygotowaniami do 15. Światowego Zlotu Wędrowników, który odbędzie się latem 2017 roku w Islandii, Wydział Zagraniczny GK ZHP ogłasza konkurs na komendanta polskiej reprezentacji na ten zlot.
Kryteria wyboru komendanta polskiej reprezentacji:
– czynny instruktor lub instruktorka, prowadzi drużynę, szczep, zespół na poziomie hufca lub chorągwi
– minimum otwarta próba na stopień harcmistrza lub realny plan jej otwarcia najpóźniej w styczniu 2016 r.
– zaliczona służba instruktorska za ostatni rok
– pełny wpis do ewidencji ZHP
– doświadczenie w organizowaniu wyjazdów zagranicznych (obóz, wymiana etc.)
– znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (w mowie i piśmie)
– akceptacja/pozytywna opinia komendanta hufca/chorągwi właściwego komendanta (hufca/chorągwi, zgodnie z przydziałem służbowym), pełnomocnika KCh ds. zagranicznych (w przypadku gdy kandydat jest pełnomocnikiem – opinię komendanta chorągwi) oraz szefa chorągwianego referatu wędrowniczego lub, jeśli brak takiej osoby, instruktora odpowiadającego w danej chorągwi za pracę z wędrownikami,
– przedstawi koncepcję organizacyjną polskiej reprezentacji (zgodną z założeniami przedsięwzięciahttp://worldscoutmoot.is/en/, zawierającą między innymi:
·         propozycję składu komendy polskiej reprezentacji i zakresu działań poszczególnych osób,
·         wizję rekrutacji członków polskiej reprezentacji – uczestników i IST,
·         wizję współpracy z Biurem Kandydatury i promocji projektu Jamboree 2023 w działaniach polskiej reprezentacji,
·         wstępny plan finansowy.
Zgłoszenia wraz z harcerskim CV, koncepcją organizacyjną i wymaganymi opiniami proszę przesyłać jednocześnie na adres wza@zhp.pl i agnieszka.pospiszyl@jpt.zhp.pl do 25 października 2015. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, której termin zostanie ustalony indywidualnie.
Informacji udziela Wydział Zagraniczny GK ZHP, instruktorka wydziału hm. Agnieszka Pospiszyl i komisarz zagraniczny ZHP hm. Rafał Bednarczyk.
Czuwaj!
hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
kierowniczka Wydziału Zagranicznego
wza@zhp.pl; 601 888 817

Może Ci się spodobać...