Konkurs fotograficzny WOSM – moje najlepsze zdjęcie harcerskie

Obraz wart jest więcej niż tysiąc słów. Ta prawda odnosi się także do skautingu. Chcąc uzyskać jak najpełniejszy obraz ruchu i wydobyć na światło dzienne prace zdolnych skautowych fotografów, Europejski Region WOSM ogłosił konkurs pod hasłem MyBestScoutPhoto Contest 2013. Zachęcamy wszystkich członków ZHP, którzy lubią i potrafią fotografować, do udziału w konkursie. Zdjęcia będziemy gromadzić do 25 czerwca 2013 r., a następnie prześlemy je łącznie do WOSM. Najlepsze zdjęcia zostaną wykorzystane do licznych prezentacji i wystaw podczas 21. Europejskiej Konferencji Skautowej w sierpniu tego roku w Berlinie. Mile widziane będą wszelkie obrazy, pokazujące różne aspekty harcerstwa – zdjęcia z zasobów drużyn, hufców, chorągwi i indywidualnych. Prześlijcie wasze najlepsze prace, a na pewno zostaną docenione i zaprezentowane szerokiej skautowej publiczności.

Obraz wart jest więcej niż tysiąc słów. Ta prawda odnosi się także do skautingu. Chcąc uzyskać jak najpełniejszy obraz ruchu i wydobyć na światło dzienne prace zdolnych skautowych fotografów, Europejski Region WOSM ogłosił konkurs pod hasłem MyBestScoutPhoto Contest 2013. Zachęcamy wszystkich członków ZHP, którzy lubią i potrafią fotografować, do udziału w konkursie. Zdjęcia będziemy gromadzić do 25 czerwca 2013 r., a następnie prześlemy je łącznie do WOSM. Najlepsze zdjęcia zostaną wykorzystane do licznych prezentacji i wystaw podczas 21. Europejskiej Konferencji Skautowej w sierpniu tego roku w Berlinie. Mile widziane będą wszelkie obrazy, pokazujące różne aspekty harcerstwa – zdjęcia z zasobów drużyn, hufców, chorągwi i indywidualnych. Prześlijcie wasze najlepsze prace, a na pewno zostaną docenione i zaprezentowane szerokiej skautowej publiczności.

Zdjęcie (zdjęcia) wraz z opisem na załączonym formularzu należy przesłać do Wydziału Promocji jako załącznik do maila na adres marta.lipska@zhp.net.pl do 25 czerwca 2013 r. Zdjęcia autorów ZHP wysłane będą łącznie na konkurs WOSM! Jedna osoba może przesłać na konkurs maksymalnie 1 zdjęcie w każdej kategorii konkursowej, co daje 8 zdjęć. Wypełniając zgłoszenie należy pamiętać, że wszystkie pola muszą być wypełnione!!!

Wymagania: 

rozdzielczość: minimalna 900/1600, optymalna 1200/2000

format – .jpg

Dane, które należy dostarczyć wraz ze zdjęciem:

 • imię, nazwisko, data urodzenia i adres email autora, 
 • tytuł zdjęcia, 
 • kategoria konkursowa, w której zdjęcie uczestniczy (spis kategorii poniżej),
 • data i okoliczności zrobienia zdjęcia.

Uwaga: akceptujemy jedynie zdjęcia wysłane z adresów w domenie zhp.net.pl lub w innej oficjalnej domenie ZHP (np. slaska.zhp.pl, pragapoludnie.zhp.pl).

Kategorie 

 • outdoor activity (zajęcia na świeżym powietrzu)  
 • indoor activity (zajęcia w pomieszczeniu/ w izbie harcerskiej) 
 • inclusion (włączenie społeczne, czyli zdjęcia w szczególny sposób pokazujące, że harcerstwo jest dla wszystkich)
 • community service (służba na rzecz społeczności lokalnej) 
 • youth empowerment (awans społeczny młodzieży, aktywność i siła działania młodych ludzi w harcerskich mundurach w społeczeństwie) 
 • international dimension (wymiar międzynarodowy, różne aspekty współpracy międzynarodowej) 
 • worldjamboree2011 
 • roverway2012

Autorzy wysyłający swoje zdjęcia na konkurs fotograficzny WOSM – moje najlepsze zdjęcie harcerskie wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć do celów statutowych ZHP i WOSM.

 

Czuwaj!

pwd. Marta Lipska, Wydział Promocji GK ZHP

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska, Wydział Zagraniczny GK ZHP

 

Może Ci się spodobać...