Konferencja

W imieniu Rady Chorągwi Stołecznej zapraszamy wszystkich instruktorów ZHP do wzięcia udziału w konferencji UPDATE 2016, która odbędzie się 26 listopada 2016 r. w Warszawie w zabytkowym budynku dawnego Banku Wilhelma Landaua przy ul. Senatorskiej 38. Celem konferencji jest zainspirowanie do stałego doskonalenia programu harcerskiego oraz przekazanie pomysłów i narzędzi do pracy w obszarach, które uważamy za obecnie szczególnie ważne.

Na konferencję zarejestrować się można poprzez formularz do 14 listopada.

Wydarzenie odbędzie się w centrum Warszawy w godzinach 9:30-16:30.

Konferencję otworzą krótkie prelekcje, dotyczące analizy dzisiejszej rzeczywistości. Podczas głównej części zaprosimy uczestników do udziału w warsztatach w dwóch wymiarach: HARCERZE DLA SIEBIE i HARCERZE DLA ŚWIATA. Będziemy rozmawiali o zdrowiu, rynku pracy, środowisku i migracjach. Nasze spotkanie zakończymy panelem dyskusyjnym, w którym udział wezmą zaproszeni przez nas goście.

Nasze zaproszenie kierujemy w szczególności do instruktorów, zajmujących się pracą z drużynowymi – namiestników, komendantów szczepów, komendantów hufców, komendantów zimowisk, obozów i zgrupowań oraz programowców i kadry kształcącej.

Udział w konferencji jest dla uczestników bezpłatny. Jednocześnie prosimy o przemyślane zgłoszenia i informację w razie rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu.

Do zobaczenia 26 listopada!

 

logo_biale_wspolfinansowanie

W aspekcie zdrowia skupimy się na wyzwaniu dzisiejszej dietetyki, czyli na nadmiernej masie ciała. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe i zbyt mała aktywność fizyczna prowadzą do nadwagi i otyłości, a to wciąż rosnący problem naszego społeczeństwa, który dziś dotyczący ponad 52% dorosłych. Tyjemy w zastraszającym tempie, a polskie dzieci tyją najszybciej w Europie! Jak zestawić to z harcerskim stylem życia? Spróbujemy pochylić się nad odpowiedzią, co możemy zrobić my, instruktorzy-wychowawcy.

Prowadząca: phm. Anna Wiśniewska – z wykształcenia i z zawodu dietetyczka – skończyła studia magisterskie z Dietetyki i pracuje w tym zawodzie, ponadto jest współautorką propozycji programowej GK ZHP „W zdrowym ciele zdrowy druh” o zdrowym żywieniu i aktywności fizycznej.

Sprawdź przygotowaną wideo-inspirację dla warsztatu ZDROWIE

Związek Harcerstwa Polskiego ma przygotowywać swoich członków do dorosłego życia. Jednym z jego wyzwań jest praca zawodowa. Podczas konferencji zastanawiać się będziemy, jak przygotować naszych podopiecznych do tego aby w dorosłym życiu wybrali taką drogą, która będzie przynosiła im spełnienie i zaspokojenie materialnych potrzeb. Dowiemy się, czego teraz oczekują od wchodzących na rynek pracy młodych ludzi pracodawcy i jak kształtować w harcerzach takie cechy.

Prowadząca: hm. Ewa Gąsiorowska

Sprawdź przygotowaną wideo-inspirację dla warsztatu RYNEK PRACY

„Jadę do lasu, nie będzie mnie w necie przez miesiąc”. „Wróciłem z lasu. Było super”.
„Znikam w lesie, w sprawach pilnych sms”.

Takie oto statusy co lato zalewają facebookowe ściany harcerzy i instruktorów, wyruszających na obozową przygodę. Las, jezioro, rzeka, góry – to sceneria, w której rozgrywają się najważniejsze momenty naszego harcerskiego życia, zawiązują przyjaźnie, kształtują charaktery. Przyroda jest nam po prostu bliska, a kwestie związane z jej ochroną stale obecne w naszym harcerskim programie.

Jak jednak działać, by było to skuteczne i odpowiadało na aktualne globalne wyzwania w tym zakresie? Jak być eko na zbiórce, biwaku, obozie? Co nasi harcerze, zuchy, wędrownicy powinni wiedzieć o stanie świata i gdzie szukać inspiracji do dobrych i ciekawych zbiórek? Nad odpowiedziami na te i inne pytania popracujemy podczas warsztatu z Magdaleną Noszczyk, działaczką Polskiej Zielonej Sieci.

Prowadząca: hm. Magdalena Noszczyk

Sprawdź przygotowaną wideo-inspirację dla warsztatu EKOLOGIA

Migracje są nieodłączną częścią globalnej i lokalnej rzeczywistości – z jednej strony mają związek z decyzjami podejmowanych na szczeblach państwowych i międzynarodowym, z drugiej dotyczą przecież życia pojedynczych ludzi i ich rodzin.

Na warsztacie przyjrzymy się wymiarowi lokalnemu tego zjawiska i zastanowimy się, jaki możemy mieć wpływ na jego przebieg jako harcerscy wychowawcy. Jedną z metod naszej pracy będzie drama stosowana, która pozwoli nam poczuć i zgłębić temat.

Jako inspirację polecam film promocyjny amerykańsko-niemieckiego projektu „With wings and roots”, który pokazuje historie osób, których pochodzenie (projektowe roots – korzenie) potrafi uskrzydlać (wings – skrzydła), ale niejednokrotnie jest ciężkim bagażem do udźwignięcia.

Prowadząca: hm. Katarzyna Dzięciołowska – komendantka Hufca Warszawa Ochota i członkini Rady Chorągwi Stołecznej. Zawodowo stworzyła Dialogownię, w ramach której prowadzi warsztaty w obszarze edukacji obywatelskiej, kulturalnej, rozwoju kompetencji społecznych oraz wspiera procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji (głównie przez młodzież). Członkini i współpracowniczka Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. W pracy wykorzystuje dramę, która w warunkach warsztatowych skutecznie wspiera zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie postaw. Wierzy w społeczeństwo obywatelskie oparte na uczciwości i otwarte na inność, zasilane zaufaniem i wiarą w drugiego człowieka. Uważa, że błędy i porażki są tak samo ważne jak sukcesy i satysfakcja – pracuje nad tym, by stosować ten pogląd w swoim życiu.

Współprowadzący:
Maciej Pietrzczyk, rocznik ’94, pochodzi z Kielc, w Warszawie studiuje w Szkole Głównej Handlowej (studia magisterskie).  Jest pełnomocnikiem zagranicznym Chorągwi Kieleckiej ZHP oraz koordynatorem wspierającym w projekcie „Aktywni Obywatele Świata” realizowanym przy Głównej Kwaterze ZHP. Poza tym jest szefem działu „Na Tropie Kultury” w Internetowym Magazynie Wędrowniczym Na Tropie.
Z tematyką zrównoważonego rozwoju pracował podczas stażu (luty-lipiec 2016) w Inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, która jako Inicjatywa ONZ zajmuje się realizowaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju w środowisku biznesowym.
Agnieszka Buśk – wiceprezeska Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, trenerka, aktorka i jockerka interaktywnych spektakli. Realizowała i koordynowała projekty profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Obecnie skoncentrowana na działaniach dramowych związanych z budowaniem kapitału społecznego i kształtowaniem postaw obywatelskich oraz szkoleniem grup z zakresu metody dramy.
Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej w WSNS Pedagogium gdzie poznała dramę w ramach dwuletnich zajęć programowych. Uczestniczyła również w uczelnianym kole dramy tworząc i realizując spektakle Teatru Forum. Warsztat trenerski rozwijała w Szkole Trenerskiej House of Skills.

Sprawdź przygotowaną wideo-inspirację dla warsztatu MIGRACJE LUDNOŚCI

Tradycja harcerska ma ponad 100 lat. Jako stowarzyszenie byliśmy świadkami wielkich przemian społecznych, politycznych, ekonomicznych i technologicznych. W wielu momentach ruch harcerski wpływał na polskie społeczeństwo, bieg historii, czy polską myśl pedagogiczną, odpowiadając na potrzeby bieżącej rzeczywistości.

Mówi się, że świat zmienia się coraz szybciej. Jako instruktorzy widzimy, że każde kolejne pokolenie harcerzy jest trochę inne. Każdego roku pojawiają się wokół nas nowe trendy, technologie i idee. Czy realizując harcerski program wychowawczy, nadal umiemy obserwować i reagować? Czy nadal jesteśmy w awangardzie?

26 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja UPDATE 2016, zorganizowana przez Radę Chorągwi Stołecznej. Celem konferencji było zainspirowanie do stałego doskonalenia programu harcerskiego oraz przekazanie pomysłów i narzędzi do pracy w obszarach, które szczególnie wpływają na wychowanie pozaszkolne.

Konferencję otworzyła prelekcja, dotycząca analizy dzisiejszej rzeczywistości. Współczesna młodzież żyje w 8 razy bogatszym kraju niż jej rówieśnicy z lat pięćdziesiątych XX wieku. Ma też dużo większy dostęp do edukacji, informacji oraz technologii. Postępująca globalizacja i digitalizacja życia codziennego ma też swoje negatywne strony.Młodzież jest coraz mniej sprawna fizycznie i coraz bardziej otyła, a środowisko naturalne – coraz bardziej zanieczyszczone.

Podczas głównej częścikonferencji uczestnicy pracowali w grupach warsztatowych w dwóch wymiarach: HARCERZE DLA SIEBIE i HARCERZE DLA ŚWIATA. Rozmowy dotyczyły zdrowia, rynku pracy, środowiska naturalnego i migracji ludności. Praca zespołowa pozwoliła poszerzyć świadomość specyfiki problemów związanych z poszczególnymi zagadnieniami. Udało się wypracować narzędzia, które posłużą pracy w drużynach harcerskich. Wielu uczestników deklarowało chęć przeprowadzenia analogicznych warsztatów wśród kadry w swoich środowiskach.

UPDATE 2016 zakończył się panelem dyskusyjnym, w którym zaproszeni prelegenci podsumowali osiągnięcia merytoryczne uczestników konferencji. Podkreślano zwłaszcza wspólną rolę drużynowego i kadry wspierającej w hufcach i chorągwi, których zadaniem jest stała aktualizacja programu harcerskiego o współczesne wyzwania.

W konferencji udział wzięło 60 instruktorów z kilkunastu stołecznych i kilku mazowieckich hufców. Konferencja odbyła się w Pałacu Landaua w Warszawie i była współfinansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Wszystkim prelegentom, uczestnikom, pracownikom Pałacu Landaua gorąco dziękujemy za współtworzenie UPDATE’u 2016.