Komisja historyczna

Nie ma przyszłości bez przeszłości” to oczywista, ale bardzo ważna maksyma w działalności ruchu harcerskiego od zarania jego powstania poprzez kolejne pokolenia pełniących służbę harcerską!

Rozumiejąc i doceniając wartość treści tych słów, Zespół Komisji Historycznej zajmuje się przede wszystkim dokumentowaniem i opracowywaniem historii ruchu harcerskiego na terenie chorągwi stołecznej, ale aktywnie też uczestniczy w dzisiejszych działaniach ZHP na różnych szczeblach.

Chęć pełnienia swojej służby harcerskiej w Komisji Historycznej może zgłosić  każdy czynny członek Związku, któremu zależy żeby harcerstwo „dzisiaj i jutro” mogło wzbogacać swoją działalność ideami z wieloletniej i różnorodnej historii harcerstwa polskiego.

Komisja Historyczna działa w oparciu o opracowany i zatwierdzony przez członków zespołu plan pracy na dany rok harcerski.

Do zadań m.in. wynikających z planów pracy należy:

  • zbieranie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących historii ruchu harcerskiego na terenie Chorągwi Stołecznej;
  • opracowywanie redakcyjne i wydawanie biuletynu historycznego;
  • przygotowywanie i wydawanie innych – różnorodnych publikacji dotyczących historii Chorągwi;
  • prowadzenie Izby Pamięci i Tradycji Chorągwi Stołecznej, gromadzenie różnego rodzaju pamiątek dokumentujących działalność środowisk harcerskich Chorągwi Stołecznej;
  • współpraca z Muzeum Harcerstwa.

Komisja Historyczna powołuje ze swojego grona:

  • Prezydium w składzie : przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i redaktor biuletynu historycznego;
  • zespół redakcyjny biuletynu historycznego.

Skład zespołu:

hm. Barbara Prószyńska – przewodnicząca

hm. Stefan Romanowski – zastępca przewodniczącej

hm. Janina Suchan-Okólska – sekretarz komisja.historyczna@stoleczna.zhp.pl

hm. Andrzej Rzuchowski

phm. Leszek Fabrycki

hm. Adam Czetwertyński

hm. Wit Jozenas

hm. Róża Karwecka

hm. Wanda Kobyłecka

hm. Włodzimierz Kosmala

hm. Bronisław Lipiński

hm. Andrzej Sadłowski

hm. Danuta Skrońska

hm. Tadeusz Truchanowicz

hm. Jacek Czajka