International Camp Staff Program USA 2014

Amerykańska organizacja skautowa Boy Scouts of America (BSA) zaprasza wędrowniczki, wędrowników, instruktorki i instruktorów z Polski do współpracy w prowadzeniu obozów skautowych latem 2014 roku.

 

Informacje ogólne

Wymagania:
Osoba zainteresowana uczestnictwem w programie powinna:
1. mieć rekomendację swojej organizacji skautowej (w tym celu może być konieczne przeprowadzenie rozmowy z kandydatem przez Komisarza zagranicznego ZHP lub wyznaczoną przez niego osobę);
2. mieć 18-30 lat;
3. mówić po angielsku w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dla skautów; 
4. posiadać umiejętność prowadzenia zajęć skautowych w wybranych dziedzinach; 
5. być do dyspozycji przez co najmniej 6 tygodni począwszy od czerwca 2014 r.; 
6. być gotowa do postępowania zgodnie z zasadami i prawem obowiązującym w USA.

Do programu mogą się zgłaszać kobiety i mężczyźni. Należy jednak pamiętać, że BSA jest organizacją, w której przeważają chłopcy, a wiec kandydat/kandydatka musi być gotowy do prowadzenia zajęć dla chłopców. Warto dodać, że w ciągu wielu lat udziału ZHP w programie żadna kandydatka ani żaden kandydat z nie zostali odrzuceni – każda osoba otrzymała przydział na obóz skautowy. Pamiętajmy też, że obozów się nie wybiera oraz że zgłoszenie ma charakter ściśle indywidualny.

Uczestnik programu jest odpowiedzialny za zorganizowanie i opłacenie swojej podróży oraz uzyskanie i sfinansowanie wizy (wcześniej otrzyma od BSA dokumenty niezbędne do uzyskania wizy typu J-1). BSA nie dysponuje grantami na pokrycie kosztów wizy ani podróży uczestników na miejsce wyznaczonego obozu. BSA zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie oraz wynagrodzenie na miejscu. Uczestnik ma prawo do pobytu turystycznego na terenie USA do 30 dni po zakończeniu programu.

Dokumenty
Informacja szczegółowa z formularzem zgłoszenia (po angielsku) 
http://www.scouting.org/filestore/intl/pdf/130-109_WB.pdf
Formularz medyczny (Parts A-C)
http://www.scouting.org/filestore/HealthSafety/pdf/part_c.pdf

Dokumenty można pobrać ze strony BSA www.scouting.org/international/applications
W przypadku problemów można je otrzymać na życzenie mailem z Wydziału Zagranicznego – proszę pisać pod adresem wza@zhp.pl.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w International Camp Staff Program USA 2014 proszone są przede wszystkim o bardzo dokładne przeczytanie materiałów informacyjnych, a następnie o: 
do 20 stycznia 2014 r. – poinformowanie Wydziału Zagranicznego GK ZHP o chęci aplikowania do International Camp Staff Program USA 2014; 
do 30 stycznia 2014 r. – wypełnienie zgłoszenia (Application) i formularza medycznego (Annual Health and Medical Record), dołączenie pozytywnej opinii pełnomocnika KCh do spraw zagranicznych (w języku polskim), potwierdzenia opłacenia składek członkowskich za rok 2013 i zgody komendanta hufca (w języku polskim) i przesłanie kompletu dokumentów do Wydziału Zagranicznego GK ZHP, Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa (w tym terminie dokumenty muszą się znaleźć na miejscu). Zgłoszenie i formularz medyczny muszą być dostarczone w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być przesłane w formie skanów na adres wza@zhp.pl. Główna Kwatera po sprawdzeniu dokumentów, przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem i zaakceptowaniu kandydata udziela mu rekomendacji i przesyła wszystkie dokumenty do USA.

Podczas wypełniania dokumentów należy zwrócić uwagę na: 
– przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu – nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia (opinia pełnomocnika KCh, zgoda i potwierdzenie składek z KH, referencje dwóch osób, dane medyczne wymagające podpisu lekarza,statement/list motywacyjny; wymagania dotyczące referencji i statement są dokładnie opisane w formularzu zgłoszenia),
– wypełnienie wszystkich rubryk w języku angielskim, 
– rzetelne ocenienie swoich umiejętności,
– złożenie podpisu w każdym wymaganym miejscu,
– dołączenie aktualnego zdjęcia, najlepiej w mundurze harcerskim (jedno zdjęcie należy przykleić na formularzu, drugie – dołączyć).

Uwaga na temat opinii pełnomocnika KCh ds. zagranicznych oraz rekomendacji:
Opinia pełnomocnika jest dokumentem wewnętrznym ZHP i powinna być napisana po polsku. Nie należy jej mylić z rekomendacjami od dwóch osób w języku angielskim, które kandydat włącza do swojego zgłoszenia – rekomendacje te wpisuje się na formularzu zgłoszenia. Jedną z osób udzielających rekomendacji może być oczywiście pełnomocnik KCh ds. zagranicznych. Pełnomocnicy KCh zgłaszający się do programu muszą mieć rekomendację komendanta chorągwi.

W razie pytań proszę o kontakt. W przypadku zadawania pytań mailem proszę koniecznie podać imię, nazwisko, stopień, hufiec oraz obowiązkowo numer telefonu kontaktowego.

Zachęcam do skorzystania z oferty Boy Scouts of America. Udział w programie międzynarodowej kadry obozowej to doskonała okazja do poznania USA i amerykańskiego skautingu, sprawdzenia swoich umiejętności, zdobycia nowych kompetencji, udoskonalenia języka angielskiego i nawiązania międzynarodowych kontaktów.

hm. Ewa Lachiewicz-Walińska
kierowniczka Wydziału Zagranicznego GK ZHP
wza@zhp.pl

Może Ci się spodobać...