Hm. Wit Jozenas

Funkcje: członek Sądu Harcerskiego Chorągwi Stołecznej ZHP,

członek Komisji Historycznej Chorągwi Stołecznej ZHP

1958  drużynowy 138 WDH  później komendant Szczepu 138 Hufiec Warszawa Śródmieście

1962  powołany na zastępcę ds. organizacyjnych Hufca Warszawa Śródmieście ( R.KCh.L.2/62-63 z 1.9.1962)

1963  powołany na funkcję komendanta szczepu 138 WDH i Z w Hufcu Śródmieście (Rozkaz  Kom. Hufca Dzielnicowego ZHP Warszawa  Śródmieście L.3/63-64 z dn. 15.XI.1963r.)

1963  członek Zespołu Instruktorskiego Chorągwi Warszawskiej( R.KCh.L.5/63-64 z dn.2.XI.1963)

1969 – 1989  kwatermistrz Hufca Praga Północ (rozkaz L.13 /68-69 z dnia 9 .4. 1969r)

1971  członek Rady Hufca Warszawa Praga Północ (R.KCH.L.3/71)

1981  członek, później sekretarz Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej( R.KCH.L.1/81 z 21.I.1981r)

1984  członek Komendy Hufca Praga Północ (R.KCH.L.10/84 z 29.12.1984)

1989 członek Komisji Kształcenia w Hufcu Praga Północ ( rozkaz Komendanta Hufca L.2/89 z dnia 27.II.89)

1989 – 2002  Kwatermistrz Chorągwi Stołecznej ZHP

Od 2003  – nadal  członek Komisji Historycznej Chorągwi Stołecznej (rozkaz K.Ch. L 5/2003 )

Od 2004 – nadal   członek Sądu Harcerskiego Chorągwi Stołecznej ( rozkaz K.Ch. L. 5/2004)

2010 – 2012  członek Chorągwianego Zespołu ds. odznaczeń i wyróżnień (rozkaz KCH.L.3/2010) 

 

Może Ci się spodobać...