Hm. Wanda Kobyłecka

Funkcje: członekini Komisji Historycznej

Chorągwi Stołecznej ZHP

– 1945 wstąpienie do ZHP w Jeleniej Górze,  przyrzeczenie/1948/

– 1949 drużynowa 1. Jeleniogórskiej Drużyny OH  

– 1957 – 1961 drużynowa w Szczepie 23 WŻDH „Pomarańczarnia”

– Namiestnik zuchowy w Hufcu ZHP Śródmieście

– Zastępca Komendanta Hufca ZHP  Śródmieście

– różne stanowiska kierownicze w mediach dla dzieci ,młodzieży i wychowawców 

– Świerszczyk ,Zuchowe Wieści, Na Przełaj, Polskie Radio Naczelna Redakcja Programów dla Dzieci i Młodzieży – Redakcja  Pedagogiczna, Polska Telewizja – Naczelna Redakcja programów dla dzieci i młodzieży, Świat Młodych.

– 1959 zastępca a następnie Komendant Harcerskiej Akcji Letniej  HAL Północ 

– 1963  Członek Rady Chorągwi Warszawskiej

– od 2008  Członkini Komisji Historycznej Chorągwi Stołecznej 

Może Ci się spodobać...