hm. Tadeusz Truchanowicz

Funkcje: członek Komisji Historycznej

Chorągwi Stołecznej ZHP

1962 – 1964       drużynowy  246 WDH -y im. Tadeusza Kościuszki Hufiec Praga Południe

1964 – 1969      instruktor Ośrodka „Falenica” w Hufcu Praga Południe

1969 –  1972      Komendant  Szczepu 143 WDH i Z Hufiec Praga Południe

1972 – 1985      sekretarz potem członek  Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej

1982  – 1991      Instruktor Komendy Hufca Mokotów  / sekretarz Zespołu „Bohater” /

1989 –  1996      Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Stołecznej

1984 – obecnie  członek Komisji Historycznej Chorągwi Stołecznej oraz Redaktor Naczelny „Biuletynu Historycznego”  Chorągwi  Stołecznej ZHP

 

Może Ci się spodobać...