hm. Sławek Postek

Funkcja: Członek KSI

Kariera harcerska

Instruktor od 1996 roku, harcmistrz od 2003, SOKK od 2004. Przez 5 lat drużynowy 83 WDH Lorien, następnie komendant szczepu, kierownik referatu kształcenia hufca Praga-Północ. W latach 2001-13 w Hufcu Centrum, w latach 2002-2005 zastępca komendanta hufca, do 2012 r członek hufcowej KSI, obecnie ponownie w hufcu Praga-Północ. Przez krótki czas pełniłem funkcję p.o. szefa kształcenia chorągwi, byłem też delegatem na Zjazd ZHP w 2005 r. Komendant i wykładowca licznych chorągwianych i hufcowych kursów: drużynowych, kadry kształcącej, komend hufców.

Obecnie członek ChKSI. W ramach KSI odpowiadam za kształcenie opiekunów, kandydatów i hufcowych KSI, w ramach ZKK, oprócz zarządzania chorągwianym kształceniem, za kadrę kształcącą: organizuję kursy kadry kształcącej oraz różne formy doszkalające. Na Pradze Północ organizuję Drużynę Drużynowych.

Życiowo

Zawodowo psycholog, pracuję na Wydziale Psychologii UW, jestem autorem i współautorem około 20 publikacji naukowych, zajmuję się przede wszystkim różnicami indywidualnymi w funkcjonowaniu poznawczym takimi jak inteligencja emocjonalna, stres informacyjny czy zdolności. Nie jest to jednak jedyna dziedzina, którą się interesuję.

Swoje rozeznanie naukowe staram się aplikować zarówno w skali socjologicznej jak i ipsatywnej – pracuję zarówno z całymi instytucjami jak i pojedynczymi osobami. Doradzam i szkolę członków zarządów instytucji takich jak PKO BP, Poczta Polska, BRE Bank, Orlen itp. Mam również trochę do czynienia z dyplomatami w ramach tzw. coachingu międzykulturowego.

Ostatnio próbuję zostać rowerzystą, próby te nie należą do udanych – ale podobno wszystkie rzeczy są trudne zanim staną się łatwe…

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

Nie mam specjalnego motto. Bardzo głęboko wierzę w redukowanie dystansu, bezpośredniość, otwartość i zaufanie. Wiara ta wielokrotnie wystawiana była na próbę, ale też wielokrotnie potwierdzana.

Wyznaję również, że nie wierzę w ‚kanapowych harcmistrzów’ – nasza grupa tym bardziej powinna być aktywna, gotowa do każdej pracy i energiczna. Powinna stawać w szeregu, brać w ręce toporki, kompasy, gitary i POKAZYWAĆ harcerstwo zamiast o nim PRAWIĆ.

Może Ci się spodobać...