hm. Michał Landowski

Funkcja: Sekretarz KSI

Członek rady Chorągwi

Rozkaz i data powołania: L. 13/2012 26.10.2012

Opis funkcji: link

Kariera harcerska

Moja harcerska przygoda rozpoczęła się w 14 Mazowieckiej Drużynie Harcerskiej im. S. Czarnieckiego. Moje zaangażowanie w działalność drużyny oraz szczepu spowodowało, że zostałem zaproszony w 2002 roku do pracy w Komendzie Hufca Pruszków. Zanim zdążyłem się obejrzeć w 2003 roku zostałem Komendantem Hufca i funkcję tę pełniłem do końca 2008 roku. Wówczas głównymi priorytetami były: integracja kadry, kształcenie i praca z kadrą oraz zapewnienie silnej kondycji hufca. 

W przysłowiowym międzyczasie zostałem członkiem Rady Chorągwi I i II kadencji, Przewodniczącym hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, Sekretarzem Chorągwianej KSI  Rozkaz L 13/2012 z dnia 26.10.2012r.. Zjazd Hufca w 2011 roku wybrał mnie również Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Zdobyte doświadczenie staram się wykorzystać w życiu codziennym podczas pełnienia instruktorskiej służby…

Życiowo

W życiu codziennym jestem przede wszystkim mężem, ponadto 

pracuję w jednostce samorządu terytorialnego, gdzie zajmuję się m.in. „czuwaniem” nad stanowieniem prawa. W celu zwiększenia swoich kwalifikacji ponownie studiuję. 

W czasie wolnym żegluję i poznaję świat.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

Ponieważ pełnimy służbę na różnych polach moim mottem jest:

„Harcerz wie, że trzeba zawsze wytrwać i przetrwać, by nareszcie zwyciężyć, a nie tracić nadziei i nie mówić przedwcześnie, że wszystko stracone”

gen. Józef Haller

Może Ci się spodobać...