hm. Katarzyna Krzak

Funkcja: Członkini ZKK

Kariera harcerska

Obecnie: członkini Chorągwianego i komendantka Hufca ZHP Warszawa-Wola. Wcześniej: wieloletnia członkini HZKK i HKSI, przez 7 lat drużynowa 194 WDHek „Sowy”, przez 2 lata drużynowa 194 WDW „Falco”, przez 5 lat komendantka szczepu 194 WDHiGZ „Wielki Błękit”, przez 6 lat sekretarz hufca, członek komendy hufca, zastępczyni komendantki hufca ds. programu, organizator i współorganizator wielu kursów oraz warsztatów dla zastępowych, przybocznych, drużynowych i instruktorów na poziomie własnego hufca. Komendantka Chorągwianego Kursu Komendantów Szczepów Szczepionka’2012, członkini komend Kursów Kadry 

Kształcącej „TON”, członkini Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej, komendantka Chorągwianego Kursu Podharcmistrzowskiego „Drogowskazy”.

Życiowo

Zawodowo menedżer zespołu, z wykształcenia pedagog terapeuta. Praca z ludźmi jest moją pasją 🙂

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

Założyciel mojego szczepu przeprowadził kiedyś kominek pod hasłem „żeby nam się chciało chcieć”. Od tamtej pory nie wierzę w sformułowanie „nie da się” – wszystko można, zależy tylko od wkładu naszej pracy, zaangażowania i kreatywności.

Może Ci się spodobać...