hm. Karol Gzyl

Funkcja: Członek rady Chorągwi

Kariera harcerska

Od roku 2009 jako wolontariusz pełnię funkcję zastępcy komendanta Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe skupiającego 1500 harcerzy i 163 osób kadry. Odpowiadam za sprawy operacyjne i organizacyjne. Od roku 2011 pełnię funkcję członka Rady Chorągwi Stołecznej ZHP, jednostki regionalnej ZHP obejmującej obszar m.st. Warszawy i powiaty ościenne.

 

W roku 2009 rozpocząłem współpracę z Główną Kwaterą ZHP jako członek komendy (zarządu komitetu organizacyjnego) Zlotu ZHP Kraków 2010 – odpowiadałem za promocję i informację o zlocie oraz byłem producentem wykonawczym mediów zlotowych: radia FM, dziennika i witryny internetowej. Kierowałem pracą 60 wolontariuszy pracujących w Centrum Medialnym i Nadawczym Zlotu. Od roku 2011 pełnię funkcję kierownika Wydziału Promocji Głównej Kwatery ZHP – kieruję pracą zespołu 15 wolontariuszy w Warszawie oraz koordynuje sieć współpracowników wydziału – instruktorów ds. promocji i informacji w 17 chorągwiach Związku Harcerstwa Polskiego.  W styczniu tego roku zostałem powołany do Zespołu ds. opracowania koncepcji i organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2023 r.

Życiowo

Jestem realizatorem telewizyjnym i od 2008 r. pracuję dla Telewizji POLSAT. Doświadczenie zdobywałem pracując przy projektach telewizyjnych Orange Sport, polskiego oddziału News Corp. i Superstacji. W czasie wolnym wyjeżdżam z miasta.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

Jamboree 2023 w Polsce – cel dla rozwoju ZHP

Może Ci się spodobać...