hm. Ewa Sidor

Funkcja: Członkini ZKK

Opis funkcji: link

Kariera harcerska

Od dłuższego czasu moja służba instruktorska związana jest z wędrownictwem (byłam drużynową i namiestniczką wędrowniczą w hufcu Warszawa Praga Północ) i pracą z kadrą (przez 7 lat byłam instruktorem hufcowej KSI, w tym przez 2 lata jej przewodniczyłam; dodatkowo wracamy tu do funkcji namiestniczki jak i funkcji szczepowej, którą pełniłam przez 5 lat). Dziś wędrowniczo: prowadzę Wydział Wędrowniczy GK ZHP, a kadrowo: jestem członkinią Komisji Programowej Rady Naczelnej ZHP, jestem kształceniowcem na każdym poziomie organizacji – jestem instruktorem hufcowego ZKK, chorągwianego ZKK ds. weryfikacji odznak kadry kształcącej i Centralnej Szkoły Instruktorskiej ds. kształcenia metodycznego.

Mnogość funkcji jest do opanowania, tylko i wyłącznie dzięki temu, że obszary mojej pracy są dwa a funkcje się przenikają.

Życiowo

Z wykształcenia i wykonywanego zawodu jestem pedagogiem. Pracuję w przedszkolu, jako nauczyciel-wychowawca i w gimnazjum, jako nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa i Wychowania do życia w rodzinie. 

Pasjonuję się: rękodziełem (dłubię w koralikach, haftuję, lepię w glinie i nie tylko :P), muzyką (studia muzykologiczne nauczyły mnie słuchać prawie wszystkiego, aczkolwiek nie lubię słuchać wszelkiej muzyki… jak każdy prosty człowiek mam swoje upodobania), literaturą (historyczną, fantasy, naukową…) od jakiegoś czasu jestem niepoprawną domatorką – lubię być w domu, bo to nadal obszar deficytowy w moim życiu, w związku z tym delektuję się byciem w domu, jeśli już w nim jestem 🙂 

Jestem zakochana w swoim siotrzeńcu i przyjaciołach, dzięki którym udaje mi się zachować konstans w swoim dość zwariowanym życiu.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

Róbmy swoje!

Może Ci się spodobać...