hm. Ewa Partyka

Funkcja: Przewodnicząca KSI

Rozkaz i data powołania: L. 13/2012 26.10.2013

Opis funkcji: link

Kariera harcerska

Instruktor Hufca ZHP Warszawa Wola. Drużynowa DH, DSt – 1986-1998; Przewodnicząca KI WATRA: 1980-1990; Komendant szczepu 1999-2008; Instr. WK GK ZHP: 2002-2005; HKSI: sekretarz 2002-2004, z-ca 2004-2007; HZKK: członek 2006-2007, Szef 2009-2011; KH: członek 2005-2007, z-ca ds. kształcenia 2007-2011, skarbnik 2011-do teraz; ChZKK: członek ok 2008-2012 ChKSI: członek 2004-2010, sekretarz 2010-2012, wice 2011-2012, przewodnicząca 2012 do teraz. Ukończony KKK, posiada SOKK.

Życiowo

Absolwentka SWSPiZ w Łodzi magister Zarządzenia -Rachunkowość i analiza finansowa oraz studia podyplomowe Menadżer Jakości. Doświadczenie zawodowe zdobywała na kursach, warsztatach oraz pracując w działach księgowości w banku, GK ZHP, Uczelni Wyższej i spółkach z o.o., przeszła drogę od księgowej do kwestora i głównej księgowej. Oprócz tradycyjnej księgowości zajmowała się rozliczaniem dotacji z MNiSW, MON, MEN, m.st. Warszawy oraz FEP a także zarządzała procesami jakości w dziale księgowości. Obecnie prowadzi własne biuro rachunkowe i jest członkiem SKwP. Po za zawodowo uwielbia wędrówki i poznawać kraj ojczysty a także czytać książki, chodzić do teatru czy słuchać muzyki od poważnej do metalu.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

„Być dobrym to jest coś, ale postępować dobrze to znacznie więcej” Baden Powell. W pracy harcerskiej jestem otwarta na opinie od innych, bardzo lubię pracować z ludźmi, stawiam na rozwój i dobro człowieka, staram się wydobyć z niego to co ważne – dobroć, chęć działania w zespole, szacunku do drugiego człowieka nawet jeśli ma zdanie odmienne od naszego. Bardzo nie lubię ludzi narzucających swoje poglądy i sposób bycia bo każdy jest stworzony do spełnienia jakiejś roli na tym świecie a nie nam tą drogę nakazywać tylko pomagać znaleźć każdemu swoją.

Może Ci się spodobać...