Hm. Danuta Skrońska

Funkcje: członekini Komisji Historycznej

Chorągwi Stołecznej ZHP

– Przyboczna, potem drużynowa, następnie zastępca Komendanta Szczepu 323 WDH im. M. Bohuszewiczówny w Hufcu Praga Północ

– Kierownik Wydziału Organizacji Wypoczynku, Sportu i Turystyki Komendy Chorągwi Stołecznej

– Szef Sztabu HAL Chorągwi Stołecznej

– Zastępca Komendanta Chorągwi Stołecznej

– Sekretarz Komisji Instruktorskiej Chorągwi Stolecznej

– Kierownik Zespołu ds. imprez i współpracy z Ruchem Przyjaciół Harcerstwa GK ZHP

– Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP

– Zastępczyni Naczelnika ZHP

– Członkini Komisji Historczynej Chorągwi Stołecznej ZHP

Może Ci się spodobać...