phm. Agata Gotowczyc

Funkcja: Członkini rady Chorągwi

Przebieg służby

Jestem instruktorką Hufca Warszawa-Wola, w którym prowadziłam drużynę harcerek, szczep i w komendzie hufca odpowiadałam za pracę z kadrą i pracę namiestnictw. Obecnie jestem członkiem hufcowej KSI. Najbliższą mi dziedziną instruktorskiej działalności jest praca z kadrą.

Życiowo

Zawodowo zajmuję się badaniami marketingowymi, a po godzinach i z pasji – pomocą psychologiczną. Kiedy tylko mogę, jeżdżę tam, gdzie „wokół góry, góry i góry”.

Moje instruktorskie/ harcerskie przesłanie (credo)

W swojej działalności kierujmy się tym, co jest w danej sprawie naturalne. W pierwszej kolejności starajmy się być dobrymi ludźmi.

Może Ci się spodobać...