Harcerski Rejs polsko-litewski

W dniach 15 – 22 czerwca 2014 w ramach projektu dofinansowanego przez Polsko – Litewski FunduszWymiany Młodzieży odbędzie się wspólny rejs harcerzy z ZHP oraz skautów litewskich z Lietuvos Skautija. Do udziału w rejsie zapraszamy harcerzy i instruktorów zainteresowanych współpracą międzynarodową – w szczególności współpracą z litewskimi skautami.

Celem projektu jest wzajemne poznanie się, wspólne przeżycie przygody i nawiązanie współpracy na szczeblu lokalnym pomiędzy skautami z Lietuvos Skautija i harcerzami z ZHP. Rejs jest otwarty dla członków drużyn wodnych jak i dla członków zwykłych drużyn zainteresowanych współpracą międzynarodową.

Rejs będzie przebiegał na flagowym żaglowcu ZHP s/y Zawisza Czarny. Uczestnicy rejsu zostaną podzieleni na 8 osobowe wachty składające się z harcerzy i skautów. Na czele każdej wachty bedzie stał oficer wachtowy – instruktor harcerski a starszym wachty będzie lider skautów litewskich. Cała kadra rejsu ma wymagane przepisami państwowymi i zarządzeniami armatora odpowiednie patenty, uprawnienia i certyfikaty.

Rejs poprowadzi kpt. hm. Waldemar Mieczkowski, a starszym oficerem będzie koordynator projektu hm. Rafał Klepacz.

Program rejsu zakłada:

 • szkolenie żeglarskie, nawigacyjne, ratownicze i radiowe
 • zapoznanie z kulturą ludzi morza
 • zapoznanie z ekologia Morza Bałtyckiego
 • poznanie zwyczajów i tradycji polskich i litewskich
 • prezentację obu krajów dla uczestników (wraz z tradycjami polskimi i litewskimi)
 • planowanie wspólnych przedsięwzięć
 • przeżycie przygody

Uczestnikami rejsu mogą być osoby które:

 • są pomiędzy 15 a 25 rokiem życia,
 • są członkami ZHP i pełnią funkcję w drużynie bądź są instruktorami ZHP,
 • są zainteresowane współpracą międzynarodową,
 • wykonały przynajmniej jedno zadanie kwalifikacyjne. 

Więcej informacji o zadaniach kwalifikacyjnych, szczegółach programu i kwestiach organizacyjnych znajdziecie tutaj.

   

Centrum Wychowania Morskiego

Może Ci się spodobać...