HALiZ

Pełnomocnik ds. HALiZ
phm. Katarzyna Kwiatkowska
W sprawach pilnych i indywidualnych prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem tel. 502-601-077

 

Zasady organizacji Harcerskiej Akcji Zimowej’2018 w Chorągwi Stołecznej ZHP są zawarte w Założeniach organizacyjnych HAZ’2018

 

Dyżury zespołu HALiZ

4.01 (czwartek) w godz. 16:30-18:30
10.01 (środa) w godz. 18:00- 20:00
11.01 (czwartek) w godz. 17:00- 20:00

 

Rozliczenia obozów składamy w księgowości
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 7:30-15:30
Czwartek – 11:00-19:00

Przed obozem

HALiZ Stołeczna – raport przedobozowy, plan finansowy, arkusz do wyliczenia kosztów obozu

HALiZ Stołeczna – Protokół przyjęcia dokumentów HALiZ 2017

HALiZ Stołeczna – Przykładowe warunki uczestnictwa

ZHP – Załącznik nr 2 do Instrukcji HALiZ – Raport przedobozowy

ZHP – Załącznik nr 7 do Instrukcji HALiZ – Plan finansowy i książka finansowa

ZHP – Załącznik nr 1 do Instrukcji HALiZ – Wzór warunków uczestnictwa

ZHP – Załącznik nr 9 do Instrukcji HALiZ – Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

ZHP – Załącznik nr 9a do Instrukcji HALiZ – Karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek

ZHP – Załącznik nr 10 do Instrukcji HALiZ – Porozumienie w sprawie organizacji obozu kolonii

ZHP – Załącznik nr 11 do Instrukcji HALiZ – Porozumienie w sprawie wynajmu bazy

ZHP – Załącznik nr 12 do Instrukcji HALiZ – Umowa najmu pojazdu

ZHP – Załącznik nr 13 do Instrukcji HALiZ – Umowa użyczenia

Pliki pomocnicze – Oświadczenie o niekaralności

Pliki pomocnicze – Umowa pracy wolontarystycznej z wolontariuszem

Pliki pomocnicze – Potwierdzenie świadczenia wolontariatu na rzecz ZHP

Pliki pomocnicze – Oświadczenie do umów o dzieło

Pliki pomocnicze – Oświadczenie do umów zlecenie dla studentów i uczniów

Pliki pomocnicze – Oświadczenie do umów zlecenie

 

W trakcie obozu

ZHP – Załącznik nr 4 do Instrukcji HALiZ – Książka komendanta formy HALiZ

Pliki pomocnicze – Dziennik wychowawcy

Pliki pomocnicze – Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z obozu przez osoby trzecie

 

Po obozie

Pliki pomocnicze – Oświadczenie o braku zobowiązań

HALiZ Stołeczna – Protokół przyjęcia dokumentów do rozliczenia HALiZ 2017

ZHP – Załącznik nr 5 do Instrukcji HALiZ – Raport poobozowy

ZHP – Załącznik nr 6 do Instrukcji HALiZ – Protokół przekazania sprzętu

ZHP – Załącznik nr 8 do Instrukcji HALiZ – Lista wpłat uczestników

ZHP – Załącznik nr 14 do Instrukcji HALiZ – Ewidencja przebiegu pojazdu – doc

ZHP – Załącznik nr 14 do Instrukcji HALiZ – Ewidencja przebiegu pojazdu – xls

 

Obyś nigdy nie korzystał

HALiZ Stołeczna – Protokół powypadkowy

 

Inne

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Zestawienie przepisów dotyczących HALiZ

Zestawienie przepisów dotyczących HALiZ – wyciąg

Instrukcja HALiZ – pdf

Instrukcja HALiZ – doc

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Rozporządzenie MSW w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Pliki pomocnicze – Dziennik wychowawcy

Pliki pomocnicze – Przykładowy regulamin rejsu

Pliki pomocnicze – Regulamin pływań

Mapa obozów HAL'2017