Drużyna Reprezentacyjna Chorągwi Stołecznej ZHP

Rusza projekt Stołeczna Reprezentacyjna

Zapraszamy na zbiórkę informacyjną kadrę hufców oraz drużynowych i przybocznych, którzy chcą współtworzyć drużynę reprezentacyjną Chorągwi Stołecznej ZHP.

11 marca br. o godz. 18:00, ul. Piaskowa 4 (siedziba Chorągwi). Oczywiście zapraszamy w mundurach.

Stołeczna Reprezentacyjna to w założeniu reprezentacja składająca się z kilku drużyn, które:
– nauczymy perfekcyjnie stosować zasady ceremoniału harcerskiego i musztry;
– zgodnie z metodą harcerską będą pracować, by zdobyte umiejętności wykorzystać do pracy z drużyną;
– będą reprezentowały Chorągiew Stołeczną na uroczystościach;
– będą miały wyróżniające się umundurowanie drużyny, zgodne z estetyką Chorągwi Stołecznej ZHP.

Do zobaczenia. Czuwaj!

Może Ci się spodobać...