Druh Wojciech Chmielecki, odszedł na Wieczną Wartę – wspomnienie

Kilka słów ku pamięci Wojtka – hm. Wojciecha Chmieleckiego

Pierwsze spotkanie z Wojtkiem, to rok 1978 w Hufcu na górce w Aninie.

Od 1980 roku rozpocząłem pełnienie funkcji zastępcy komendanta Hufca Praga Południe i z racji zakresu mojego działania była również współpraca z komendantami szczepów.

Wojtek w tym samy czasie, rozpoczął kierowanie szczepem 419 WDH NS w Państwowym Domu Pomocy Społecznej w Międzylesie, w którym to pełnił funkcję dyrektora.

Jego przygoda z harcerstwem rozpoczęła się w 1968 roku. W Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, którym kierował, zorganizował drużynę harcerską. Po przeniesieniu służbowym do Warszawy, w roku 1977 założył drużynę harcerską w Państwowym Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

 

Olbrzymie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zdobyte doświadczenie w pracy harcerskiej, pozwoliły mu w niedługim czasie na utworzenie kilku drużyn w swoim Domu Pomocy Społecznej.

Swoją pasją działalności harcerskiej zaraził personel Domu. Przez wiele lat kierował szczepem 419 WDH NS.

Jego szczep stał się warsztatem metodycznym w zakresie pracy z dzieckiem upośledzonym a także kuźnią kadr instruktorskich drużyn Nieprzetartego Szlaku.

Po zakończeniu pracy zawodowej w DPS przeszedł do pracy w naszym Namiestnictwie.

Przez kilka lat kierował kształceniem kadry i pracą Kręgu Instruktorskiego.

Wielokrotnie prowadził obozy harcerskie i zimowiska.

W Hufcu pełnił funkcję Przewodniczącego Sądu Harcerskiego.

W Chorągwi Stołecznej ZHP przez wiele lat był głównym księgowym.

W ostatnich latach pełnił funkcję Skarbnika Hufca Warszawa Wola.

Od 1993 roku był członkiem Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski odpowiedzialnym za sprawy finansowe.

Życzliwy kolega, bardzo dobry i konsekwentny organizator, rzetelny i kompetentny. 

Wyróżniony Złotym Krzyżem Za Zasługi Dla ZHP i wieloma innym wyróżnieniami i odznaczeniami.

Wojtku,

Będzie nam Ciebie brakować. 

Do spotkania przy innym ogniu.

Do zobaczenia …

Żegnam Ciebie wspólnie z naszymi instruktorami Nieprzetartego Szlaku Hufca Warszawa Praga Południe oraz koleżankami i kolegami z Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

Adam

(Adam Sikoń hm.)

 

Może Ci się spodobać...