„Droga” – kurs podharcmistrzowski

Chorągwiana Szkoła Instruktorska „Iluminacja” oraz Zespół Kadry Kształcącej hufca Piaseczno „Szkoła za Lasem” zapraszają serdecznie na kurs podharcmistrzowski.

Każde spotkanie to kolejny etap Drogi, która przybliży nas do celu – idei stopnia podharcmistrza. Czas na szukanie odpowiedzi: Dokąd idę? Jak mogę tam dotrzeć? Skąd będę wiedział, że dotarłem do celu?

Terminy i miejsca:

Kurs składa się z 7 wieczornych spotkań odbywających się w okolicy Piaseczna oraz biwaku podsumowującego.
Spotkania potrwają około 4 godzin zegarowych (od 17:00 do 21:00) i odbędą się w terminach:
> 27 lutego (środa)
> 8 marca (piątek)
> 15 marca (piątek)
> 10 kwietnia (środa)
> 17 kwietnia (środa)
> 26 kwietnia (piątek)
> 15 maja (środa)
> 24-26 maja (biwak podsumowujący)

Koszt:

50 zł dla uczestników hufca Piaseczno (ze względu na dofinansowanie z gminy)
100zł dla pozostałych uczestników

Zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 15 lutego.

Warunki uczestnictwa:

 • jesteś członkiem ZHP -masz opłacone składki i wpis do ewidencji;
 • posiadasz stopień instruktorski przewodnika;
 • masz min. 18 lat
 • w terminie do 15 lutego 2019 roku wyślesz ankietę zgłoszeniową oraz opinię komendanta macierzystego hufca
 • najpóźniej do dnia 21 lutego 2019 roku (lecz nie wcześniej niż przed uzyskaniem informacji od nas o zakwalifikowaniu do udziału w kursie) opłacisz udział w kursie na wskazany przez kadrę kursu numer rachunku bankowego tytułem: „DSCZ kurs podharcmistrzowski Droga, imię i nazwisko”. O terminie wpłaty decyduje data wpływu pieniędzy na konto.

Warunki ukończenia kursu:

 • obecność na minimum 80 % zajęć (w tym udział w biwaku i służbie) oraz wykonanie uzgodnionych z komendą kursu zadań uzupełniających wiedzę z opuszczonych zajęć
 • aktywny udział w zajęciach
 • odbycie rozmowy instruktorskiej z komendą kursu
 • wykonanie wszystkich zadań zleconych przez komendę kursu, w tym ukończenie e-learningu
 • otwarta próba na stopień podharcmistrza
 • uzyskanie pozytywnej oceny kadry kursu.

Regulamin kursu

Zapraszamy serdecznie!

Komenda Kursu

Może Ci się spodobać...