Dom „Zośki”

Rozmowy w sprawie wspólnego wykupienia działki przy ul. Królowej Jadwigi i znajdującego się na niej historycznego Domu „Zośki” między Chorągwią Stołeczną ZHP a Gminą Piaseczno rozpoczęły się w pierwszym kwartale roku 2017. W toku poczynionych prac 22 czerwca 2017 obie strony podpisały list intencyjny deklarując tym samym „zamiar współpracy mającej na celu zachowanie cennego historycznie, zabytkowego domu rodzinnego Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. Jak czytamy w dokumencie strony postanowiły podjąć wysiłek wspólnego wykupienia nieruchomości. W ślad za tymi działaniami Rada Chorągwi Stołecznej ZHP wydała uchwałę w sprawie zamiaru zakupu nieruchomości regulując tym samym tryb i zasady planowanego zakupu przez Komendę Chorągwi.

Na początku października 2017 Chorągiew Stołeczna ZHP zgłosiła burmistrzowi Gminy i Miasta Piaseczno szereg uwag związanych z procesem zakupu. Kluczowym z naszej perspektywy było wypracowanie zasad współpracy między partnerami przedsięwzięcia w tym zasad wykorzystania, zarządzania nieruchomością i partycypacji w kosztach, co reguluje uchwała Komendy Chorągwi Stołecznej nr 56/III/2017 z 14 czerwca 2017. Porozumienie programowe nie zostało jednak podpisane.

Burmistrz Gminy i Miasta Piaseczno Zdzisław Lis przedstawił Chorągwi Stołecznej propozycję wykupienia nieruchomości i Domu „Zośki” w całości finansowanego przez samorząd przy założeniu dalszej współpracy z Chorągwią Stołeczną ZHP w zakresie merytorycznego wykorzystania Domu „Zośki”. Chorągiew Stołeczna ZHP, mając na uwadze szczególny charakter projektu, zdecydowała się na dalszą współpracę na zasadach zaproponowanych przez burmistrza.

Zgodnie z zapowiedziami radnych, Dom „Zośki” został kupiony przez Gminę Piaseczno. Podpisanie aktu notarialnego w tej sprawie nastąpiło 26 października.

 

Może Ci się spodobać...