Dom „Zośki” trafia w dobre ręce

Dom Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, legendarnego bohatera Szarych Szeregów, po latach trafi pod opiekę harcerzy oraz lokalnego samorządu. Gmina Piaseczno i Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego 22 czerwca podpiszą w tej sprawie list intencyjny. Wspólna deklaracja ma na celu zachowanie cennego historycznie, zabytkowego domu rodzinnego „Zośki”.

– Ogromnie cieszę się, że wspólnym wysiłkiem ocalimy od zapomnienia Dom „Zośki” – mówi Zdzisław Lis, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. – Miejsce to było ośrodkiem szkoleń kadry harcerskiej, a w czasie wojny dawało schronienie ludziom podziemia. Powinno ono przypominać młodemu pokoleniu o bohaterskich czynach Szarych Szeregów oraz pięknej przyjaźni, która łączyła młodych ludzi, a wystawiana była na największą próbę. W tym magicznym miejscu autentycznie poczuć można atmosferę, którą znamy z książki „Kamienie na szaniec” – dodaje. – Właśnie dlatego dworek ten służyć powinien edukacji historycznej, a także społeczności lokalnej i harcerskiej. Wierzę, że jesteśmy w stanie wspólnie zaproponować projekty, które ożywią to wyjątkowe miejsce.

Dom „Zośki” zostanie wykupiony z rąk obecnego właściciela, prywatnej osoby, przez Gminę Piaseczno i Chorągiew Stołeczną ZHP. Oba podmioty podzielą się prawem własności po połowie. Uchwałę o odpłatnym nabyciu udziału wynoszącego ½ części we współwłasności nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Królowej Jadwigi 11 Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP podjęła 14 czerwca 2017 (uchwała nr 56/III/2017), działając na podstawie § 60 ust.2 pkt.7 Statutu ZHP oraz § 59 ust. 3 pkt.5. Uchwałą nr 870/XXXII/2017 z dnia 22 marca 2017 Rada Miejska w Piasecznie wyraziła zgodę na nabycie Domu „Zośki” przez Gminę Piaseczno.

– Czujemy się spadkobiercami tradycji i historii, która tworzyła się w tym miejscu. To tu odbywały się kursy „Szkoły za Lasem”, to tu Tadeusz Zawadzki zakończył spisywanie notatek z przebiegu

Akcji pod Arsenałem, które wykorzystał Aleksander Kamiński w „Kamieniach na szaniec”. Jednocześnie chcielibyśmy, aby Dom „Zośki” był współczesną przestrzenią do spotkań, debat, warsztatów, działań międzypokoleniowych i społecznych – wyjaśnia harcmistrzyni Paulina Gajownik, Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP. Dla ruchu harcerskiego zakup nieruchomości jest wydarzeniem bez precedensu. – To bodaj pierwszy raz, gdy po roku 1989 Związek Harcerstwa Polskiego staje się nabywcą, a nie sprzedawcą majątku o takiej wartości. Mimo wielu wyzwań, które wiążą się z zakupem, jestem przekonana, że podjęliśmy właściwą decyzję – ocenia Gajownik.

Dom trafił do rodziny Zawadzkich w roku 1929. W trakcie II wojny światowej budynek w Zalesiu Górnym pełnił funkcję miejsca spotkań konspiracyjnych oraz bazę dla kursu podharcmistrzowskiego „Szkoła za Lasem”. To tu spotykali się członkowie Rady Szarych Szeregów, Aleksander Kamiński, Jan Rossman, gen. Grot Rowecki i Stanisław Broniewski „Orsza”. Po wojnie Dom nie przeszedł remontu, a z każdym rokiem jego stan pogarszał się. Od roku 2007 stoi pusty, nieogrzewany. W roku 2009 budynek został wpisany do rejestru zabytków.

Strony deklarują chęć renowacji budynku i utworzenia w nim „Domu Spotkań z Historią”.

Podpisanie listu intencyjnego odbędzie się 22 czerwca o godzinie 10:00 w Domu „Zośki”. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

ul. Królowej Jadwigi 11, Piaseczno

***

Chorągiew Stołeczna jest jedną z 17 jednostek terenowych Związku Harcerstwa Polskiego. Działa na terenie Warszawy i kilkunastu podwarszawskich gmin. Członkami Chorągwi Stołecznej ZHP jest 13 tys. osób. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań.

Piaseczno jest gminą miejsko–wiejską położoną w bezpośrednim sąsiedztwie południowej części Warszawy oraz gmin powiatu piaseczyńskiego. Liczba mieszkańców wynosi ponad 76 tys. Działają tu prężnie organizacje harcerskie, zarówno ZHP jak i ZHR. W tym roku Hufiec ZHP Piaseczno obchodzi 60-lecie istnienia. Na terenie Gminy Piaseczno w części miasta zwanej Zalesiem Dolnym położony jest Dom „Zośki”.

 

Kontakt:

GMINA PIASECZNO
Małgorzata Idaczek, Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
+48 22 70 17 650
promocja@piaseczno.eu

CHORĄGIEW STOŁECZNA ZHP
podharcmistrz Wojtek Puchacz, rzecznik prasowy Chorągwi Stołecznej ZHP
+48 692 528 228
wojtek.puchacz@stoleczna.zhp.pl

*** Zdjęcia dla mediów: http://tiny.pl/g1fgr
Więcej informacji o Domu „Zośki” znajdziecie Państwo na stronie http://www.domzoski.pl/.

Może Ci się spodobać...